θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Thursday, December 28, 2017

Ναι, πολλοί άνθρωποι θα πεθάνουν όταν η νέα παγκόσμια τάξη καθιερωθεί.

 
 
Ναι, πολλοί άνθρωποι θα πεθάνουν όταν η νέα παγκόσμια τάξη καθιερωθεί, αλλά θα είναι ένας πολύ καλύτερος κόσμος για όσους επιβιώσουν 
henry kissinger 
 
yes many people will die when the new world order is establishedbut it will be a much better world for those who survive   
henry kissinger