θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Sunday, December 24, 2017

Οἱ φοινικιστὲς δὲν ἔχουν τὸ Θεό τους!

 
 
Ἀγαπητὲ κ. Λάμπρου,
Στὸν Τύπο ἐδημοσιεύθη προσφάτως (16-11- 2004) εἴδηση, ὅτι ὑπὸ ὁμάδος Ἀμερικανῶν ἐρευνητῶν ἀνεκαλύφθη ἡ χαμένη Ἀτλαντίδα, βυθισμένη «μεταξὺ Κύπρου καὶ Συρίας». Ἡ ὑπόθεση μοιάζει νὰ δένῃ μὲ ἐκπομπὴ τῆς ΕΤ-1 (11-09-2004, ὥρα 17:55) μὲ θέμα τὰ μεγαλιθικὰ μνημεῖα τοῦ Στόουνχετζ τῆς Ὕστερης Νεολιθικῆς Περιόδου καὶ τῆς
Πρώιμης Ἐποχῆς τοῦ Χαλκοῦ στὴ Βρεταννία, κατὰ τὴν ὁποίαν ὑπεστηρίχθη ὅτι τὰ μνημεῖα αὐτὰ
«τὰ κατασκεύασαν Φοίνικες, κάτοικοι τῆς χαμένης Ἀτλαντίδας». (Δὲν ἐλέχθη βέβαια ἐὰν οἱ Φοίνικες ἐδημιούργησαν παρόμοιες κατασκευὲς καὶ
στὴν πατρίδα τους κ.λπ.). Βεβαίως ἡ ἐγκυκλοπαίδεια «Πάπυρος-Λαροὺς-Μπριτάννικα» ἄλλα λέγει, ἀναφερόμενη στὴν ἐπεξεργασία τῶν λίθων:
«οἱ ἐκλεπτύνσεις – τῶν λίθων –  
 καταδεικνύουν ἐπιδράσεις ἀπὸ τὴν Μυκηναϊκὴ Ἑλλάδα καὶ τὴν
Μινωικὴ Κρήτη» (τόμος 55, σελὶς 278).
Ὁ Πλάτων στὸν «Τίμαιο» ἀναφέρει τὴν ὕπαρξη τῆς Ἀτλαντίδος καὶ τῶν Ἀτλάντων, τοὺς ὁποίους κατετρόπωσαν οἱ Ἀθηναῖοι πρὸ 10.000 ἐτῶν
περίπου, ἀλλὰ οἱ φοινικιστὲς προφανέστατα μὲ
τοὺς παραπάνω ἰσχυρισμοὺς θέλουν νὰ «ὑπερκεράσουν» τὸν Πλάτωνα. Γιὰ νὰ προλάβουν δὲ τίποτα «ἐθνικιστὲς ρατσιστές», οἱ ὁποῖοι δυνατὸν νὰ
προσκομίσουν καμμιὰν ἄλλη ἀπόδειξη περὶ ἀρχαιοελληνικῶν ἐπιδράσεων ἐπὶ τῶν μεγαλιθικῶν μνημείων, προχωροῦν ἀκάθεκτοι στὸ ἴδιο φίλμ: «καὶ
ὁ Ἀδὰμ Φοίνικας ὁπωσδήποτε ἦταν, ἐὰν ὄχι καὶ
ὁ Γιαχβὲ» (!!!).
Μὴν μοῦ πῆτε ὅτι οἱ φοινικιστὲς δὲν ἔχουν τὸ
Θεό τους!

Μετὰ τιμῆς
Γεώργιος Β. Φάκος
Ταξίαρχος ἐ.ἀ.
 
ΔΑΥΛΟΣ/277, Φεβρουάριος 2005