θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Monday, December 25, 2017

«Νὰ συγκροτηθῇ Δικαστήριο γιὰ τὶς ὕβρεις κατὰ τῶν Ἑλλήνων»

 
«Νὰ συγκροτηθῇ Δικαστήριο γιὰ τὶς ὕβρεις κατὰ τῶν Ἑλλήνων»

Κύριε διευθυντά,
Διάβασα τὸ ἔργο σας «Τὰ ὑβριστικὰ κατὰ τῶν Ἑλλήνων ἐπίσημα κείμενα τῆς Ὀρθοδοξίας» καὶ φρονῶ, ὅτι κάποτε πρέπει νὰ συγκροτηθῇ ἕνα Δικαστήριο καὶ νὰ κληθῇ ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία νὰ ἀπολογηθῇ γιὰ τὶς τόσες ὕβρεις κατὰ τῶν Ἑλλήνων Σοφῶν, ποὺ
εἶναι καὶ σοφοὶ ὅλης της ἀνθρωπότητος καὶ
ὅλων των ἐποχῶν.
Ἀπὸ τὴ μελέτη τῶν Ἑλλήνων Σοφῶν δὲν εἶδα πουθενὰ ἕναν ἐξ αὐτῶν νὰ καταφέρεται μὲ ὑβριστικὴ μανία ἐναντίον π.χ. ἑνὸς Αἰγυπτίου
σοφοῦ ἢ ἄλλων σοφῶν εἴτε τῆς ἐποχῆς του εἴτε καὶ πρὶν ἀπὸ ἐκεῖνον.
Σᾶς συγχαίρω γιὰ τὸν ὑπερασπιστικὸ ἀγῶνα, ποὺ κάνετε ὑπὲρ τοῦ Ἑλληνισμοῦ.

Μὲ ἐκτίμηση
Δρ Βλάσσης Μουχτάρης

Δικηγόρος παρ’ Ἀρείω Πάγω
Πανεπιστημίου 16, Ἀθήνα
 
 ΔΑΥΛΟΣ/300, Μάρτιος 2007