θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Wednesday, December 27, 2017

Τζὼρτζ Φίνλεϋ: Ἡ καταστροφὴ τῆς βυζαντινῆς ἀριστοκρατίας δὲν ἦταν ἀπώλεια γιὰ τὸ γένος.

 
 
 Ο Τζορτζ Φίνλεϊ (George Finlay)
(21 Δεκεμβρίου 1799 - 26 Ιανουαρίου 1875)
 
Ὁ ἱστορικὸς τοῦ ὑπόδουλου Ἑλληνισμοῦ Τζὼρτζ Φίνλεϋ ὑπῆρξε ἕνας ἀπὸ τοὺς διαπρεπέστερους μελετητὲς τῆς Ἑλληνικῆς Ἱστορίας, κατὰ τὴν ἐποχὴ ποὺ ὁ Ἑλληνισμὸς τελοῦσε ὑπὸ ξένη κυριαρχία. Ἐξαιρετικὰ προικισμένος καὶ καλλιεργημένος, ὁ Φίνλεϋ ἦρθε στὴν Ἑλλάδα τὸ 1823, διακόπτοντας τὶς σπουδές του, γιὰ νὰ λάβῃ μέρος στὴν Ἑλληνικὴ Ἐπανάσταση, δίνοντας πολύτιμες συμβουλὲς στὰ ἡγετικὰ καὶ στρατιωτικὰ στελέχη τοῦ Ἀγῶνα. Μελετοῦσε μὲ προσοχὴ τὰ τεκταινόμενα καὶ μετὰ ἀπὸ κριτικὴ ἀνάλυση ἐξῆγε τὰ προσωπικά του συμπεράσματα. Ἀξιοσημείωτα εἶναι τὰ ἀκόλουθα σχόλια τοῦ ἰδίου:
 
«Ἡ καταστροφὴ τῆς βυζαντινῆς ἀριστοκρατίας δὲν ἦταν ἀπώλεια γιὰ τὸ γένος, γιατὶ ποτὲ δὲν ὑπῆρξε τάξη ἀνθρώπων περισσότερο στερημένη ἀπὸ ἀρχὲς ὅσο αὐτή, ὅπως βλέπουμε νὰ τὴν περιγράφῃ ὁ Καντακουζηνὸς στὰ ζωντανὰ σκίτσα, ποὺ μᾶς δίνει γιὰ
τοὺς ἄρχοντες τοῦ Μοριᾶ, ἐκτὸς βέβαια ἂν τὴν συγκρίνουμε μὲ τὴν ὑπαλληλικὴ ἀριστοκρατία, ποὺ δημιούργησε ἡ ὀθωμανικὴ διοίκηση τῶν Φαναριωτῶν, ὅπως ὠνομάστηκαν ἀπὸ τὴν βρώμικη συνοικία τοῦ Φαναρίου στὴν Κωνσταντινούπολη, ὅπου κατοικοῦσαν καὶ ἔκαναν τὶς μηχανορραφίες τους.»

(Γεωργίου Φίνλεϋ, «Ἱστορία τῆς Τουρκοκρατίας καὶ τῆς Ἑνετοκρατίας στὴν Ἑλλάδα» -
Μετάφραση: Μίλτος Γαρίδης, ἔκδ. Τολίδης,
Ἀθήνα χ.χ., σσ. 165.)

Μὲ τιμὴ
Πάνος Νεστορίδης

 
ΔΑΥΛΟΣ 308, Δεκέμβριος 2007