θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Tuesday, December 26, 2017

Δὲν εἶναι ἄλλο ἀπὸ τὴν προπαγάνδα της Ἐκκλησίας

 

Κύριε διευθυντά,

Διάβασα στὸ τεῦχος τοῦ Σεπτεμβρίου τὴν
ἐπιστολὴ τοῦ κ. Κ. Σαρδελῆ, ὅπως καὶ τὴν
ἀπάντηση τοῦ κ. Ι. Λάζαρη.
Βεβαίως ὁ κ. Σαρδελῆς δὲν μὲ ἐκπλήσσει, διότι αὐτὰ ποὺ ἀναφέρει δὲν εἶναι ἄλλο ἀπὸ τὴν
προπαγάνδα ποὺ ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος
συνεχίζει με τὰ τὴν ἐλευθέρωση τοῦ ἔθνους
ἀπὸ τὴν σκλαβιὰ τῶν Τούρκων καὶ τοῦ Πατριαρχείου.

Χαίρομαι, διότι ἄξιοι συνεργάτες τοῦ «Δαυλοῦ» μὲ γνώ σεις, δύναμη καὶ κουράγιο συνεχίζουν τὸ ἔργο τοῦ «Δαυλοῦ» γιὰ πνευματικὴ ἀφύπνιση τῶν Ἑλλήνων ἔτσι, ὥστε τὸ μονοπώλιο τῆς προπαγάνδας τῆς Ἐκκλησίας καὶ τῶν πρακτόρων της νὰ σπάσῃ ἐπιτέλους.
Ὅσο γιὰ τὴν γήινη πατρίδα τοῦ «πολὺ καλοῦ χριστιανοῦ» Κοσμᾶ, τὴν Ἱερουσαλήμ, ὁ κ. Σαρδελῆς δὲν ἔχει παρὰ νὰ πάῃ νὰ μείνῃ ἐκεῖ καὶ ἂς ἀφήσῃ τοὺς Ἕλληνες στὴν ὄμορφη καὶ γλυκειὰ πατρίδα τῶν προγόνων τους,
τὴν Ἑλλάδα.

Μὲ ἐκτίμηση
Γεώργιος Χατζησταυρίδης
 
ΔΑΥΛΟΣ/297, Δεκέμβριος 2006