θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Monday, December 25, 2017

Απολλώνιος ο Τυανεύς: Δεν υπάρχει ο θάνατος κανενός.

 
 
Δεν υπάρχει ο θάνατος κανενός, εκτός μόνον στην εμφάνιση, ακριβώς όπως δεν υπάρχει καμία γέννηση κανενός, αλλά μόνον φαινομενικώς.
Απολλώνιος ο Τυανεύς
 
There is no death of anyone, save in appearance, just as
there is no birth of any, save only in seeming.
Apollonius of Tyana