θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Monday, December 25, 2017

Τοὺς ἐπιβάλαμε νὰ πιστεύουν τὸν δικό μας θεό.

 
 
Ἀξιότιμο περιοδικὸ «Δαυλός»,

Ντοκυμανταὶρ τῆς ΕΤ3 προβλήθηκε τὸ Σάββατο 16-12-2006 καὶ ὥρα 10:30΄ περίπου καὶ ἀφωροῦσε στὶς ἱεραποστολὲς στὴν Ἀμερικὴ τοῦ 16ου αἰῶνα.
Σᾶς ἀναφέρω τὰ ὅσα συγκράτησα ἀπὸ ἕνα κείμενο τῆς ἐποχῆς ἐκείνης γραμμένο ἀπὸ αὐτόπτη μάρτυρα, ὀνόματι ντὲ λὰ Πισάνο, ποὺ πιθανὸν ἦταν καθολικὸς ἱερέας:
«Οἱ ἱερεῖς ἐπέτρεπαν τὴν καλλιέργεια καὶ
χρήση κόκας, γιατὶ χωρὶς αὐτὴν οἱ ἰθαγενεῖς
δὲν θὰ μποροῦσαν νὰ ἐργάζωνται ἐξοντωτικὰ στὰ μεταλλωρυχεῖα... Ἤρθαμε ἐδῶ, κλέψαμε τὴ γῆ τους, λεηλατήσαμε τὸ χρυσάφι
τους, τοὺς ἐπιβάλαμε νὰ πιστεύουν τὸν δικό μας θεό, κάναμε τοὺς εὐγενεῖς σκλάβους.
Ἐκτὸς ἀπὸ τὸν Ἥλιο λάτρευαν κι ἕναν ἄλλο
θεό, ποὺ ἔμοιαζε μὲ τὸν δικό μας, κι ἔτσι σκεφτήκαμε, πὼς θὰ μποροῦσαν νὰ γίνουν καλοὶ χριστιανοί. Σ’ αὐτὸν τὸν τόπο, ὅταν ἤρθαμε, δὲν βρήκαμε τίποτα κακό... καὶ τώρα δὲν ὑπάρχει σχεδὸν τίποτα καλό.

"1585 μ.Χ. Μάντσι Σιέρρε ντὲ λὰ Πισάνο.»

Καὶ μία ἀπορία, ἂν τὸ ντοκυμανταὶρ ἀφωροῦσε στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, θὰ εἶχε προβληθῆ ἀπὸ τὴν Κρατικὴ Τηλεόραση;
Μὲ τιμὴ
Κ. Ζαφειρούδης
Ἀλκμάαρ, Ὁλλανδία
 
ΔΑΥΛΟΣ/300, Μάρτιος 2007