θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Wednesday, December 27, 2017

Πολιτιστικὰ κέντρα ἀντὶ ἐκκλησιῶν στὴν Αὐστραλία

 
 
Πολιτιστικὰ κέντρα ἀντὶ ἐκκλησιῶν στὴν Αὐστραλία
 
 Ἀγαπητὲ κ. Λάμπρου,
Θὰ ἤθελα νὰ ρίξω λίγο φῶς στὸ ἐκκλησιαστικὸ πρόβλημα, ποὺ ἀνέφερε σὲ ἐπιστολή του πρὸς τὸν «Δαυλό» ἀναγνώστης ἀπὸ τὴν Ἀδελαΐδα, ποὺ δημοσιεύτηκε στὸ τεῦχος 305
τοῦ περιοδικοῦ μας.

Δὲν γνωρίζω, ποιό εἶναι ἀκριβῶς τὸ ἐκκλησιαστικὸ πρόβλημα, ποὺ ἔχουν οἱ συμπάροικοί μας στὴν Ἀδελαΐδα, ἀλλὰ πιστεύω, πὼς πρέπει νὰ εἶναι τὸ ἴδιο, ποὺ καὶ οἱ διοικοῦντες τὴν κοινότητα τοῦ Σύδνεϋ προβάλλουν κάθε λίγο καὶ λιγάκι. Δηλαδή, ἐπειδὴ εἶναι
 ἰδιοκτῆτες κτηρίων, ποὺ ἀρχικὰ λειτούργησαν καὶ ὣς ἕναν βαθμὸ λειτουργοῦν ἀκόμα
σὰν ἐκκλησίες, ποὺ δὲν ἀναγνωρίζονται ἀπὸ
τὴν Ἀρχιεπισκοπή, ζητοῦν (ἐκλιπαροῦν) τὴν
ἀναγνώριση καὶ ἐπάνδρωσή τους ἀπὸ τὴν ἐκκλησιαστικὴ σχολὴ (Ἀρχιεπισκοπή).
Ἐκεῖνο ποὺ θὰ ἔπρεπε νὰ κάνουν οἱ διοικοῦντες τὶς ἑλληνικὲς κοινότητες τῆς Αὐστραλίας εἶναι ἡ διαφώτιση τῆς ἑλληνικῆς παροικίας ὡς πρὸς τὸν ἐπιβληθέντα στοὺς Ἕλληνες (διὰ πυρὸς καὶ σιδήρου) Χριστιανισμὸ
οὕτως, ὥστε νὰ ξεκολλήσουν οἱ συμπάροικοί μας ἀπὸ αὐτὸ τὸ τόσο ἀηδιαστικὸ Ἑλληνο-ορθόδοξο ἀγκάλιασμα, ποὺ μᾶς κάνει νὰ φαινώμαστε ὅτι ζοῦμε στὸν Μεσαίωνα, καὶ νὰ μετατρέψουν τὰ κτήρια τῶν ἐκκλησιῶν
τους σὲ πολιτιστικὰ κέντρα.
Στὴν Αὐστραλία δὲν χρειάζεται νὰ ἀκολουθῇς κάποιο δόγμα, γιὰ νὰ εἶσαι νόμιμος, καὶ νὰ ἀναγνωρίζωνται ἀπὸ τὴν Πολιτεία πολιτικὲς ἐκδηλώσεις, ὅπως βάπτιση, γάμος, κ.λπ.
Καὶ νομίζω, πὼς πρέπει νὰ τὸ πάρουν ἀπόφαση οἱ διοικοῦντες τὶς ἑλληνικὲς κοινότητες, πὼς οἱ συμπατριῶτες μας εἶναι πανέτοιμοι νὰ δεχτοῦν μία τέτοια ἀλλαγή.

Μὲ φιλικοὺς χαιρετισμοὺς
Νίκος Παπανικολάου
Σύδνεϋ
 
ΔΑΥΛΟΣ 308, Δεκέμβριος 2007