θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Monday, December 25, 2017

Μὲ ὕπουλες ἀλλοιώσεις τὰ ἀπρόσκλητα κοράκια τῆς θρησκοληψίας.

 
 
H Ἑλληνοχριστιανικὴ Ἀεροπορία

Στὰ «Αἴσιμα καὶ Ἀδήριτα» τοῦ Ἰανουαρίου στὸ σχόλιο μὲ τίτλο «Ὁ βυζαντινὸς στρατός μας» ἔρχομαι νὰ προσθέσω, ὅτι τὰ καταγγελλόμενα ἰσχύουν δυστυχῶς καὶ στὴν Πολεμικὴ Ἀεροπορία, ὅπως γνωρίζω ἐξ ἰδίας πείρας. Τὰ διάφορα ἔντυπα τοῦ Ὅπλου αὐτοῦ, ποὺ κυκλοφοροῦν, ἀποπνέουν τὴν ἀτμόσφαιρα του Κατηχητικοῦ καὶ της Ἀποστολικῆς Διακονίας. Σκόπιμα τελοῦνται καθαρὰ θρησκευτικά μνημόσυνα γιὰ τοὺς πεσόντες . Σὰν χειριστὴς πολεμικῆς Μοίρας ἀεροσκαφῶν ἄκρως ἐπικίνδυνων, ὅπου εὐδοκίμως ὑπηρέτησα, δὲν θυμᾶμαι ποτὲ νὰ περνοῦσε ἀπὸ τὸ μυαλό μου ἡ ψοφοδεὴς χριστιανικὴ σκέψη, ὅτι εἶχα βοηθὸ τὸν Θεό, γιατί, ἄν μοῦ συνέβαινε αὐτό, ἁπλῶς θὰ εἶχα σκοτωθῆ. Στὰ διάφορα ἀτυχήματα, ποὺ μοιραῖα σὰν ἀεροπόρος ἔχω ὑποστῆ, μέχρι τελευταία στιγμὴ ἄνευ οὐδεμιᾶς παρακλήσεως ἀγωνιζόμουν καὶ ἐπέζησα, ἀξιοποιῶντας καὶ τὸ τελευταῖο δευτερόλεπτο στὸν ἀγῶνα ἐπιβίωσης, ὅπως ἡ Φύση ὁρίζει στὰ πλάσματά της.
Μὲ ὕπουλες ἀλλοιώσεις τὰ ἀπρόσκλητα κοράκια τῆς θρησκοληψίας αυθαίρετα μαγαρίζουν λεβέντικες στιγμές, ποὺ τὶς πληρώσαμε μὲ αἷμα καὶ ἡρωισμό.
Π.Γ.
 
ΔΑΥΛΟΣ/291, Μάιος 2006