θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Tuesday, November 21, 2017

Τι σημαίνει «υπερέβη τα εσκαμμένα»;

 
Οι παππούδες μας, στους ιερούς αθλητικούς αγώνες που τελούσαν, όταν κάποιος αθλητής άλματος, έβγαινε έξω από το σκάμμα, χρησιμοποιούσαν την φράση «υπερέβη τα εσκαμμένα», ξεπερνούσε δηλαδή τα τεθέντα όρια, και μάλιστα συνιστούσαν να αποφεύγεται η υπέρβαση, επειδή παρατηρούνταν τραυματισμοί, προς βλάβη του αθλητή.