θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Tuesday, November 28, 2017

Περὶ τοῦ ἑορτασμοῦ τῶν “Κήπων τοῦ Ἀδώνιδος”

 
ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ

 Περὶ τοῦ ἑορτασμοῦ τῶν “Κήπων τοῦ Ἀδώνιδος”
Αὐτὸ σημαίνει ὅτι ἔχουμε νὰ ἀντιμετωπίσουμε πολλοὺς καὶ ἀπαίδευτους ἀνθρώπους ποὺ ἱκανοποιοῦνται μὲ τὸ νὰ ἐξηγοῦν ὅλα ὅσα λέγονται γιὰ τοὺς θεοὺς ἐξομοιώνοντάς τα εἴτε μὲ τὶς καιρικὲς ἀλλαγὲς εἴτε μὲ τὴν παραγωγὴ τῶν καρπῶν, τὴν σπορὰ καὶ τὸ ὄργωμα.
 
 ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ Ο ΧΑΙΡΩΝΕΥΣ (Ἠθικά, Περὶ Ἴσιδος καὶ Ὀσίριδος 65, 377b)