θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Tuesday, November 28, 2017

Ὁ Ποσειδῶν εἶναι νοερὸς καὶ δημιουργικὸς θεός

 
ΑΠΟ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΥΣΗ ΤΩΝ ΘΕΩΝ

 Ὁ Ποσειδῶν εἶναι νοερὸς καὶ δημιουργικὸς θεός, ὁ ὁποῖος ὑποδέχεται τὶς ψυχὲς ποὺ κατεβαίνουν στὸν κόσμο τῆς γενέσεως.

ΠΡΟΚΛΟΣ Ο ΛΥΔΙΟΣ (Εἰς Κρατύλον 152)