θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Thursday, October 26, 2017

Το Ίδρυμα Kellogg δίνει εκατομμύρια σε κινήματα αντίστασης.


Το Ίδρυμα Kellogg στο Α: ανακατεύουν τις μειονότητες και Β: δίνουν οι εταιρείες αυτές μια ευκαιρία για την ποικιλομορφία.
  Το Ίδρυμα Kellogg δίνει εκατομμύρια σε κινήματα αντίστασης. Ξέρουν τι κάνουν.

These stunts are being done on purpose by companies run by Marxists to A: stir up minorities and B: give these companies a chance to virtue signal diversity

 The Kellogg Foundation is giving millions to “Resistance” movements. They know what they’re doing.