θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Wednesday, October 25, 2017

Κακή εκπαίδευση με σχέδιο - Μια συλλογή με τον Joseph Farrell

 
 
Κακή εκπαίδευση με σχέδιο - Μια συλλογή με τον Joseph Farrell
 
Η εμπειρία μου με την αμερικανική "εκπαίδευση" είναι ότι τα έξυπνα παιδιά  υφίστανται διακρίσεις - αρκετά έντονα. Η Αριστεία τιμωρείται. Η υψηλή νοημοσύνη αντιμετωπίζεται με εχθρική καχυποψία, στην καλύτερη περίπτωση. Αν είστε γρήγοροι, διορατικοί ή / και πολυμαθείς - τότε είστε ξένοι.
 
My experience with American "education" has been that smart children/people are discriminated against - quite belligerently. Excellence is punished. High intelligence is viewed with hostile suspicion, at best. If you are quick witted, insightful, and/or erudite - then you are an outsider.