θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Saturday, September 30, 2017

Πίσω από τη φαινομενική κυβέρνηση βρίσκεται θρονιασμένη μια αόρατη κυβέρνηση

 
Πίσω από τη φαινομενική κυβέρνηση βρίσκεται θρονιασμένη μια αόρατη κυβέρνηση που δεν έχει καμία πίστη και δεν αναγνωρίζει καμία ευθύνηστον λαό.
 
Behind the ostensible government sits enthroned an invisible government owing no allegiance and acknowledging no responsibility