θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Monday, July 24, 2017

H τυραννική εποχή τής «βυζαντινής μούμιας»

 
H τυραννική εποχή τής «βυζαντινής μούμιας».
«Εις την μακράν και περίεργον περιγραφήν του τε βίου καί τών έξεων των αιμοβόρων καί φιλαρπάγων τούτων ψευδοκαλογήρων ... έτερος στρατοκαλόγηρος διαδραματίσας απαίσιον πρόσωπον εν τώ έλληνικω δράματι είναι ό Ιδρυτής της εν Πάτμω μονής του Θεο­λόγου άγιος Χριστόδουλος, όστις μετά του ύπ’ αυτόν μέλανος στρατού διέτρεχε τας νήσους του Αιγαίου μέχρις Ευβοίας, καταστρέφων ελληνικά μνημεία, εν οίς ρητώς μνημονεύει ή βιογραφία του τό έν Πάτμω άγαλμα τής Αφροδίτης “καμωμένον με πολλήν τέχνην.”

Κ. Σάθας «Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη», σ. ιγ