θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Thursday, July 20, 2017

Η συγκλονιστική αλήθεια για τον Εμμανουήλ Μακρόν !

 
Η συγκλονιστική αλήθεια για τον Εμμανουήλ Μακρόν
- Τι πρέπει να ξέρετε!
 
The Shocking Truth About Emmanuel Macron - What You Need To Know!
 
Ο Εμμανουήλ Μακρόν είναι ένας πρώην τραπεζίτης των Ρότσιλντ που έγινε πρόεδρος της Γαλλίας ... Ο ίδιος δήλωσε πρόσφατα πως επιθυμεί να βασιλεύσει ως «Jupitarian» ο πρόεδρος, όπως ο Έλλην πατήρ των θεών ... Και τώρα θέλει να κάνει τα εμβόλια υποχρεωτικά στη Γαλλία από το 2018 .
 
Emmanuel Macron is a former Rothschild banker turned president of France...He recently declared that he desires to reign as a "Jupitarian" president like the Roman god of gods...And now he wants to make vaccines mandatory in France by 2018 so in this video Dan Dicks of Press For Truth peels through the layers of the onion to reveal an elitist rotten to the core.