θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Thursday, July 27, 2017

Bill Gates: Θα μειώσουμε τον πληθυσμό κατά 10-15%


Ο Bill Gates αναφέρει στην ομιλία του ότι "ο κόσμος σήμερα έχει 6,8 δισεκατομμύρια ανθρώπους, και οδηγείται σε περίπου 9 δισεκατομμύρια. Αν κάνουμε πολύ καλή δουλειά σε νέα εμβόλια, υγειονομική περίθαλψη, υπηρεσίες αναπαραγωγικής υγείας, μπορούμε να τον μειώσουμε κατά 10-15% ".
Πώς κάνει τους ανθρώπους πιο υγιείς μειώνοντας τον πληθυσμό;

Bill Gates says in his TED talk that,
"The world today has 6.8 billion people, that's headed up to about 9 billion. If we do a really great job on new vaccines, health-care, reproductive health-services, we could lower that by 10-15%".
How does making people more healthy reduce the population?