θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Sunday, June 18, 2017

Ένας χρησμὸς που δὲν ἐλέχθη ποτὲ.


"εἴπατε τῷ βασιλεῖ......"

Ὁ χρησμὸς αὐτὸς δὲν ἐλέχθη ποτὲ. 
Υπῆρξε μνο στὸ μυαλὸ τοῦ Γεωργίου Κεδρηνοῦ - ἑνὸς κακόγερου μοναχοῦ ποὺ ἔζησε ἑπτακόσια χρόνια μετὰ τὸν θάνατο τοῦ Μεγάλου Ἰουλιανοῦ - κι ὁ ὁποῖος στὴν χρονογραφία του εἰσήγαγε αὐτὸ τὸ ψεῦδος ποὺ μέχρι καὶ σήμερα τὸ κατ' ἐπίφασιν ἑλληνικὸ κρατίδιο τὸ διδάσκει στὸ μάθημα τῆς ιστορίας!