θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Sunday, May 28, 2017

Ιστολόγιο: Stop Turkey. Σταματήστε την Τουρκία

Το κείμενο στην εικόνα στο τέλος έχει ως εξής:
Η Ευρώπη των παιδιών και των εγγονιών μας δεν θα είναι πλέον η Ευρώπη που γνωρίζουμε.
Πηγή: PI
 
The text on the image at the end reads:
The Europe of our children and grandchildren will no longer be the Europe we know.
Source: PI
Γκρίζοι Λύκοι Στουτγάρδη τον Οκτώβριο του 2011

Σταματήστε την Τουρκία
Αυτό το ιστολόγιο είναι μια εκστρατεία κατά της προσχώρησης της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μέσα από πρωτότυπα άρθρα και συνδέσμους με σχετικές πηγές πληροφόρησης, αποσκοπεί να καταδείξει γιατί η ένταξη της Τουρκίας στην ΕΕ θα ήταν καταστροφή για την Ευρώπη και για τον δυτικό πολιτισμό.

Stop Turkey
This blog is a campaign against Turkish accession to the European Union. Through original articles, and links to relevant sources of information, it aims to demonstrate why Turkish EU membership would be a disaster for Europe and for Western civilisation.


http://stopturkey.blogspot.gr/2011/10/turkish-grey-wolves-on-march-in-europe.html