θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Monday, May 29, 2017

Οι κυβερνήσεις φοβούνται περισσότερο τους ίδιους τους πολίτες τους


Οι κυβερνήσεις φοβούνται περισσότερο τους ίδιους τους πολίτες τους από την ξένη εισβολή. Αλλά ενθαρρύνουν τον φόβο των ξένων εθνών, προκειμένου να ελέγξουν περαιτέρω τους πολίτες τους.

Governments are more afraid of their own citizens than foreign invasion. But they encourage fear of foreign nations in order to further control their own citizens.