θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Sunday, May 28, 2017

Ο Τούρκος Λύκος

 
Ο Τούρκος Λύκος (2004) Η Τουρκία είναι ευπρόσδεκτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση ... - Παρατηρητής: Ο Λύκος στα Ένδυκα Πρόβατα ...

The Turkish Wolf (2004) Turkey is welcomed in to the European Union ... - Observer: The Wolf in Sheep Clothing …