θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Saturday, May 20, 2017

Οι Κεντρικοί Τραπεζίτες εκβιάζουν όλες τις κυβερνήσεις.

 
Οι Κεντρικοί Τραπεζίτες εκβιάζουν όλες τις κυβερνήσεις.

Central Bankers Blackmail All Governments
 
 
 
 
Οι αληθινοί μας κυβερνήτες έχουν αποφασίσει ότι δεν θα έχουμε κανέναν πραγματικό λόγο στο συλλογικό μας μέλλον. Όπως και τα ζώα, θα μυρηκάσουμε για το σεξ, τα ναρκωτικά, τα παιχνίδια και τα ασήμαντα πράγματα, τα οποία θα προσφέρουν σε αφθονία.

Our true rulers have determined that we shall have no real say in our collective future. Like livestock, we will chew our collective cud on sex, drugs, toys and trivia, which they will supply in abundance.