θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Monday, April 17, 2017

Να αγωνιστούμε μακρυά από το YouTube

 
 
Αντί να αγωνίζεσαι να διατηρήσεις τον λογ/μό σου στο YouTube, να αγωνιστούμε για να το τελειώσουμε. Βρείτε μια πραγματική δουλειά.
Μοιραστείτε τις απόψεις σας, προωθήστε εναλλακτικές λύσεις ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να πολλαπλασιαστούν και να αφήσουν το YouTube . Ένα καλό, σήμερα, είναι το Vidme:
 
Instead of fighting to maintain Youtube, fight to end it, and stop depending from them to earn your money. Find a real job.
Ad for the platform to share opinions, promote alternatives so People can flood them and leave Youtube behind. A good one, nowadays, is Vidme: