θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Thursday, April 20, 2017

Αυτά τα σύμβολα είναι επίσης γνωστά ως αρχέτυπα.Αυτά τα σύμβολα είναι επίσης γνωστά ως αρχέτυπα, τα οποία χρησιμοποιούνται από τον Αποκρυφισμό στη διαφήμιση και τον συμβολισμό σε όλο τον κόσμο.

These symbols are also known as archetypes, which are used by the Occult of this world in advertising and symbolism all over the World.