θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Tuesday, April 25, 2017

Μαρκία. Η κρυπτοχριστιανή που δολοφόνησε τον Κόμμοδο.


Η Μαρκία Αουρέλια Κεϊονία Δημητριάς, (Marcia Aurelia Ceionia Demetrias) γνωστή ως Μαρκία, ήταν η ερωμένη και μία από τους δολοφόνους του +2ου αι.  Ρωμαίου αυτοκράτορα Κόμμοδου (182-93). Η Μαρκία ήταν η κόρη της Μάρτσια Αυρήλιας Σαβινιανής, απελεύθερης γυναίκας του συν-αυτοκράτορα Λούσιου Βέρου.
Πριν η
Μαρκία γίνει ερωμένη του Κόμμοδου, ήταν η ερωμένη ενός από τους ξαδέλφους του, του γερουσιαστή  Marcus Ummidius Quadratus Annianus και στη συνέχεια σύζυγος του υπηρέτη του, Εκλεκτού (Eclectus = τυπικό όνομα δούλου). Το 182 μ.Χ. η Lucilla, η αδελφή του Κόμμοδου, έπεισε τη Μαρκία να συμμετάσχει σε μια συνωμοσία με  τον Κουαντράτους (Quadratus) για να σκοτώσει τον Κόμμοδο. Η συνωμοσία ανακαλύφθηκε και εκτελέστηκαν η Λουσίλλα (Lucilla) και ο Κουαντράτους . Η Μαρκία κατάφερε να ξεφύγει από τις κατηγορίες και αφού η σύζυγος του Μπρούττια Κρίσπινα εξορίστηκε και δολοφονήθηκε λόγω μοιχείας, ο Κομόδος επέλεξε να μην παντρευτεί ξανά και πήρε τη Μαρκία ως ερωμένη του.

Η Μαρκία ήταν κρυπτο-χριστιανική και έπεισε τον Κόμμοδο να υιοθετήσει μια πολιτική υπέρ των Χριστιανών και διατηρούσε στενές σχέσεις με τον Βίκτωρα, επίσκοπο της Ρώμης [2]. Αφού ο Πάπας Βίκτωρ της έδωσε μια λίστα που είχε ζητήσει, συμπεριλαμβανομένων όλων των χριστιανών που καταδικάστηκαν στα κάτεργα των ορυχείων στη Σαρδηνία, έπεισε τον Κόμμοδονα να τους επιτρέψει να επιστρέψουν στη Ρώμη [2]. Παρά το γεγονός ότι η Μαρκία δεν ήταν νόμιμη σύζυγος του Κόμμοδου , την αντιμετώπισε σαν να ήταν νόμιμη και έτσι επηρεάστηκε πολύ από αυτήν.
Μετά την δολοφονία του Κόμμοδου , η Μαρκία και ο Εκλεκτός παντρεύτηκαν, αλλά σύντομα εκτελέστηκαν από τον Didius Julianus το 193 μ.Χ.
 Roman Emperor Commodus

Marcia Aurelia Ceionia Demetrias, better known as Marcia, was the mistress and one of the assassins of 2nd century AD Roman Emperor Commodus from 182–93. Marcia was the daughter of Marcia Aurelius Sabinianus, a freedwoman of the co-emperor Lucius Verus.
Before Marcia was Commodus' mistress, she was the lover and mistress of one of his cousins, Senator Marcus Ummidius Quadratus Annianus, and subsequently a wife of his servant Eclectus.[2] In AD 182, Lucilla, the sister of Commodus, convinced Marcia to join in a plot with Quadratus to kill Commodus. The plot was discovered and both Lucilla and Quadratus were executed. Marcia managed to escape charges, and after Commodus' wife Bruttia Crispina was exiled and murdered due to adultery, Commodus chose not to marry again and took Marcia as his concubine.[3]

Marcia was most likely Christian and persuaded Commodus to adopt a policy in favor of Christians, and kept close relations with Victor, Bishop of Rome.[2] After Pope Victor I gave her a list she had asked for including all of the Christians sentenced to mine works in Sardinia, she convinced Commodus to allow them to return to Rome.[2][4] Despite the fact that Marcia was not Commodus' legal wife, he treated her like one and was thus greatly influenced by her.
After Commodus was murdered, Marcia and Eclectus were married, but she was soon after killed by Didius Julianus in AD 193