θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Saturday, April 22, 2017

Τόμας Πέιν: Η Βίβλος είναι ένα βιβλίο ψευδαισθήσεων και βλασφημίας.

 
BELIEF IN A CRUEL GOD MAKES A CRUEL MAN
THOMAS PAINE
Η πίστη σε έναν σκληρό Θεό, δημιουργεί έναν σκληρό άνδρα.  

Τόμας Πέιν

 
 «Οι άνθρωποι γενικά δεν ξέρουν ποιά κακία υπάρχει σε αυτόν τον ισχυριζόμενο Λόγο του Θεού. Προερχόμενος από τις συνήθειες της δεισιδαιμονίας, θεωρούν δεδομένο ότι η Βίβλος είναι η αλήθεια και ότι είναι καλή ... Καλοί ουρανοί! Είναι κάτι άλλο. Είναι ένα βιβλίο ψευδαισθήσεων και βλασφημίας. "

-Τόμας Πέιν, Η Εποχή της Λογικής

“People in general do not know what wickedness there is in this pretended Word of God. Brought up in habits of superstition, they take it for granted that the Bible is true, and that it is good… Good heavens! it is quite another thing; it is a book of lies wickedness and blasphemy.”

—Thomas Paine, The Age of Reason