θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Thursday, April 13, 2017

Από μουσουλμάνος, 12θεϊστής!


Ο Λουίζ μεγάλωσε σε μια μουσουλμανική οικογένεια στη Βενεζουέλα και προσήλθε στους αρχαίους Έλληνες θεούς μέσα από τα όνειρα. Η μητέρα του κατανοεί.

Luis grew up in a Muslim family in Venezuela and came to the ancient Greek gods through dreams. His mother understood.

http://www.vqronline.org/articles/2016/02/shadow-olympus