θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Sunday, March 26, 2017

To Wikileaks δημοσίευσε έναν κατάλογο των καταναλωτικών Ηλεκτρονικών «Στοχευμένων» από τη CIA.


To Wikileaks δημοσίευσε έναν κατάλογο των καταναλωτικών Ηλεκτρονικών «Στοχευμένων» από τη CIA - Το Smart τηλέφωνο σας και ο υπολογιστής σας  πιθανώς να συμπεριλαμβάνονται. Το Wikileaks έχει πλέον αναρτήσει το «Αναγνωρισμένοι Στόχοι της CIA», - “Identifying Hacking Targets of the CIA” το οποίο απαριθμεί τις «εταιρείες, τα προϊόντα, τα εργαλεία, και τους όρους που αναφέρονται στο Vault 7: CIA Hacking Tools Revealed publication to date» προκειμένου να ενημερώσει τους ανθρώπους σχετικά με το εάν: τα  έξυπνα τηλέφωνα, οι υπολογιστές, τα συστήματα τυχερών παιχνιδιών, οι τηλεοράσεις κλπ μπορούν εύκολα να μετατραπούν σε συγκεκαλυμμένες συσκευές παρακολούθησης από την Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών.Προσπαθούμε να καθορίσει ποια είναι CIA hacking στόχους και χρειάζεστε βοήθεια για την εξέταση των εγγράφων που σχετίζονται με την κάθε εταιρία / προϊόν για να διαπιστωθεί εάν είναι ευάλωτο σε CIA hacking.Συμβουλή: Η πλειοψηφία της σύγχρονης τεχνολογίας  καταναλωτικών προϊόντων  ανήκει στον κατάλογο αυτό.Ο κατάλογος έχει ένα κλειδί:2017-03-24_15-31-54Τα περισσότερα από τα «στοχευμένα» προϊόντα που θα περίμενε κανείς είναι εκεί ... Η Apple, το Android, η Google, η Microsoft, η Samsung, η Sony. Ο κατάλογος συνεχίζεται και θα ενημερώνεται με περισσότερα έγγραφα του Vault 7 .Όπως έχει ήδη αναφερθεί, τουλάχιστον στην περίπτωση του iPhone τα έγγραφα της CIA αποκαλύπτουν ότι η υπηρεσία είχε δυνανότητες πρόσβασης στην αλυσίδα εφοδιασμού των iPhone πριν τα τηλέφωνα μπουν στα καταστήματα και αυτό γίνεται  τουλάχιστον πριν από το 2008 ...Θα αναρωτιέστε πόσα άλλα καταναλωτικά ηλεκτρονικά προϊόντα που πωλούνται σήμερα είναι στην ίδια κατηγορία. Μια καλύτερη ιδέα θα ήταν να γίνει μια λίστα της τεχνολογίας που δεν είναι εύκολα προσβάσιμη (hackable) από τη CIA.  Αυτή είναι πιθανώς μια πολύ, πολύ μικρή λίστα.Wikileaks Published a List of Consumer Electronics "Targeted" by the CIA — Your Smart Phone and Computer Are Probably on It
Source:  Piper McGowin
  Wikileaks has now posted “Identifying Hacking Targets of the CIA” which lists out “companies, products, tools, and terms that are mentioned in the Vault 7: CIA Hacking Tools Revealed publication to date,” in order to inform people as to whether or not their smart phones, computers, gaming systems, television sets etc. can easily be turned into covert surveillance devices by the Central Intelligence Agency.
We are trying to determine which are CIA hacking targets and need help reviewing the documents associated with each company/product to determine if it is vulnerable to CIA hacking.
Hint: the majority of modern consumer tech is.
The list has a key:
2017-03-24_15-31-54
Most of the “targeted” products you would expect are on there… Apple, Android, Google, Microsoft, Samsung, Sony. The list goes on and on and will be updated as more of the Vault 7 documents are read through.
As previously reported, at least in the case of the iPhone the CIA’s documentation reveals that the agency likely had access to the iPhone supply chain before the phones hit stores and that’s going back to at least before 2008…
You’ve got to wonder how many other consumer electronics sold today are in the same category. A better idea would be to make a list of the tech that isn’t easily hackable by the CIA; that’s probably a very, very short list.