θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Tuesday, March 14, 2017

Λιάτσα Δήμ.: Ομήρου Ιλιάς ραψωδία E΄ (1 - 10): Διομήδους αριστεία.

 
 
 
 
 
 
Λιάτσα Δήμ.: Ομήρου Ιλιάς ραψωδία E΄ (1 - 10): Διομήδους αριστεία. 
 
https://youtu.be/KtYQEAappIw
 
Λιάτσα Δήμ.: Ομήρου Ιλιάς ραψωδία E΄ (11 - 44): Αθηνά και Άρης. 
 
https://youtu.be/xiGrNuVHMd4
 
Λιάτσα Δήμ.: Ομήρου Ιλιάς ραψωδία E΄ (45 - 67): Ιδομενεύς και Μηριόνης.  
 
https://youtu.be/Xqi9YCoJVZY
 
Λιάτσα Δήμ.: Ομήρου Ιλιάς ραψωδία E΄ (68 - 92): Μέγης και Ευρύπυλος. 
 
https://youtu.be/w4tSjLiIsY0
 
Λιάτσα Δήμ.: Ομήρου Ιλιάς ραψωδία E΄ (93 - 120): «Αγάπα με Αθηνά». 
 
https://youtu.be/_0HEMDKog3I