θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Saturday, March 04, 2017

Ο Μπομπ Ντύλαν ξεγέλασε τον κόσμο κάνοντας επιτυχίες τραγούδια που ο ίδιος δεν έγραψε.


Ο Μπομπ Ντύλαν ξεγέλασε τον κόσμο εδώ και δεκαετίες ισχυριζόμενος  ότι έχει γράψει πολλές από τις μελωδίες για τα επιτυχημένα τραγούδια του, ενώ στην πραγματικότητα οι περισσότερες από τις μελωδίες ήταν από προϋπάρχοντα τραγούδια που ο ίδιος δεν έγραψε.

Bob Dylan fooled the world for decades claiming to have written many of the melodies to his hit songs when in fact most of the melodies were from preexisting songs that he did not write.

Ο Μπομπ Ντύλαν δεν αρνείται ότι χρησιμοποίησε τη μελωδία του παλιού Νέγρικου θρησκευτικού τραγουδιού "No More Auction Block» ως βάση για το "Blowing in the Wind", αν και η μουσική και τα λόγια αποδόθηκαν στον Μπομπ Ντύλαν.

Bob Dylan doesn’t deny that he used the melody of the old Negro spiritual “No More Auction Block” as the basis for “Blowing in the Wind” though the music and words are credited to Dylan.

http://www.newjerseyhills.com/mt_olive_chronicle/news/former-mine-hill-and-randolph-musician-says-bob-dylan-should/article_425ed6a5-a0b5-522b-b059-419a04fca511.html

Bob Dylan 's Stealing of James Damiano 's Songs

Welcome to the official website of the world's greatest songwriter James Damiano
In a last nail in the coffin scenario James Damiano's movie "Eleven Years" draws the straw that breaks the camel's back, rivets Bob Dylan to his secret past of plagiarism and rewrites musical history"......The New York Times
 Bob Dylan's Stealing of James Damiano's Songs by virtuefilms1--
 
Bob Dylan fooled the world for decades claiming to have written many of the melodies to his hit songs when in fact most of the melodies were from preexisting songs that he did not write.

DYLAN'S FREEWHEELIN ALBUM WAS REVIEWED BY Janet Maslin OF THE NEW YORK TIMES IN THE 60'S
 
Ms. Maslin CALLED DYLAN A PLAGIARIST
 "In barely over a year, a young plagiarist had been reborn as a songwriter of substance, and his first album of fully realized original material got the 1960s off their musical starting block"