θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Saturday, March 04, 2017

Αστήρ Πυθαγορείων εν ασπίδη Αθηνάς

 
 
Αστήρ Πυθαγορείων εν ασπίδη Αθηνάς
Η Αθηνά σε διπλό ρόλο: Πρόμαχος αλλα και Υγεια με το άστρο των Πυθαγορείων στην ασπίδα (MF150 Muse d’Art et d’Histoire (Γενεύη) Ο γεωμετρικός συνδυασδμός συνδυασμός του ιερού τους αριθμού τρια με τα πέντε στοιχεiα των δοξασιών τους σχηματιοζει ακροστοιχιδα τηε λέξης ΥΓΕΙΑ :
1.Ύδωρ
i.Γαία 3.
ii.Ειλή (θερμότητα του ήλιου – ενέργεια)
iii.Ιδέα ή Ιερόν
iv.Αήρ;
 
Ψηφιακή εικόνα. Ε Καστελλοριού
 
 
Pythagorean Star on Athenas shield 
An artist’s impression of the goddess Athena as Promachos (Leading fighter – defender) and Hygeia (Health) sporting the Pythagorean’s five-ray star on her shield. (MF150 Muse d’Art et d’Histoire –Geneve) It is the geometric combination of the number three that was sacred to the Pythagoreans with the five elements that they also believes comprised the essence of the Universe is the word for health in Greek (YGEIA)
1.Hydor (water -liquids) 2. Gaea (earth – solid material) 3.Eile (solar heat – energy) 4. Idea (our ability to comprehend our surroundings) 5. Air (wind –the gasseous materials)
 
Digital imaging E. Kastelloriou