θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Sunday, March 26, 2017

Η Ιαπωνία έχει υπολογίσει την οικονομική ζημία που η χώρα έχει υποστεί ως αποτέλεσμα των αυτοκτονιών.

Η Ιαπωνία έχει υπολογίσει την οικονομική ζημία που η χώρα έχει υποστεί ως αποτέλεσμα των αυτοκτονιών.

Η ζημία εκτιμήθηκε σε περισσότερα από 459 δισεκατομμύρια γιεν ή 4,1 δισεκατομμύρια δολάρια σε διάστημα ενός έτους, αναφέρει το NHK.Το 2015, 23.000 Ιάπωνες μεταξύ 15 και 69 ετών, αυτοκτόνησε. Η ζημιά υπολογίζεται με την υπόθεση πόσα αυτοί οι άνθρωποι θα μπορούσαν να έχουν φέρει στην ιαπωνική οικονομία, αν είχαν εργαστεί πριν γίνουν 70 ετών. Ιδρύθηκε ειδική έδρα για την πρόληψη της αυτοκτονίας στην Ιαπωνία πριν από 12 χρόνια που κατέστησε δυνατή τη μείωση των ζημιών σε  900 εκατομμύρια $.
Οι δείκτες για το 2015 ήταν οι  χαμηλότεροι των τελευταίων 18 ετών.
Στην Ιαπωνία, οι περισσότερες αυτοκτονίες γίνονται από άνδρες.
Οι άνθρωποι ως επί το πλείστον αυτοκτονούν για λόγους υγείας, για οικονομικά και οικειακά προβλήματα και για οικογενειακές δυσκολίες.Στη Ρωσία, ο αριθμός των αυτοκτονιών έχει αυξηθεί πρόσφατα κατά 60 τοις εκατό. Μια τέτοια απότομη αύξηση σημειώθηκε εξ΄αιτίας των «ομάδων θανάτου» που οι νέοι δημιουργούν στα κοινωνικά δίκτυα.«Από το 2011 έως το 2015, ο αριθμός των αυτοκτονιών στη χώρα μειώνεται σταθερά κατά δέκα τοις εκατό το χρόνο. Το 2016, το ποσοστό αυτοκτονιών αυξήθηκε κατά 57 τοις εκατό. Έχουμε πάει πέντε χρόνια πίσω. Ένας από τους κύριους λόγους για το φαινόμενο αυτό είναι η αύξηση του αριθμού των «ομάδων θανάτου» στα κοινωνικά δίκτυα", είπε η Επίτροπος για τα δικαιώματα του Παιδιού στη Ρωσική Ομοσπονδία Άννα Kuznetsova .
Pravda.Ru

 

Japan calculates damage caused by thousands of suicides 

Japan calculates damage caused by thousands of suicides. 60052.jpeg
Source: Fotodom.ru/DP
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Japan has calculated economic damage that the country has suffered as a result of suicides. The damage was evaluated at more than 459 billion yen or 4.1 billion dollars over one year, reports NHK.
In 2015, as many as 23,000 Japanese people between 15 and 69 years of age committed suicide. The damage was calculated on a supposition of how much those people could have brought to the Japanese economy if they had worked before turning 70. Special headquarters for the prevention of suicide were established in Japan 12 years ago which made it possible to reduce damage by $900 million.
Indicators for 2015 were the lowest for the last 18 years. In Japan, most suicides are committed by males. People mostly kill themselves for health reasons, economic and domestic problems and family difficulties.
In Russia, the number of suicides has recently increased by 60 percent. Such a sharp increase occurred because of so-called "death groups" that young people create on social networks.  
"From 2011 to 2015, the number of suicides in the country was decreasing steadily by ten percent a year. In 2016, the suicide rate surged by 57 percent. We have rolled five years back. One of the main reasons for this phenomenon is the growth in the number of "death groups" on social networks," Commissioner for Children's Rights in the Russian Federation Anna Kuznetsova said.
Pravda.Ru
Read article on the Russian version of Pravda.Ru


Διαβάστε το άρθρο στη ρωσική έκδοση του Pravda.Ru