θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Sunday, March 19, 2017

Το άγαλμα του Μ. Αλεξάνδρου δεν βρίσκεται πουθενά τοποθετημένο στην Αθήνα, την πρωτεύουσα της Ελλάδος.

 
Το άγαλμα του Μ. Αλεξάνδρου δεν βρίσκεται πουθενά τοποθετημένο στην Αθήνα, την πρωτεύουσα της Ελλάδος.

The statue of M. Alexander is nowhere installed in Athens, the capital of Greece.