θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Monday, February 20, 2017

Φίλα μια άξιόλογη γυναίκα.


Έπρόκειτο για άξιόλογη γυναίκα.
Ό πατέρας της Αντίπατρος, βασιλιάς της Μακεδονίας, ζητούσε τή γνώμη της γιά σοβαρά θέματα όταν ακόμα ήταν κορίτσι (Διόδωρος, XIX, 59, 5): «λέγεται δέ καί ’Αντίπα­τρον τόν πατέρα αύτης... κόρης ούσης ετι της Φίλας συμβουλεύεσθαι πρός ταύτην περί των μεγίστων».
Ήταν κατά 15 χρόνια μεγαλύτερη άπό τόν Δημήτριο, καί άπό τό γάμο τους γεννήθηκε ό ’Αντίγονος Γονατας. Αυτοκτόνησε στήν Κασσάνδρεια (W. Hoffmann, RE, Phila, 2, σελ. 2087-88).*