θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Sunday, December 31, 2017

Μόνο στην Βίβλο βρίσκει κανείς τον απόλυτο παραλογισμό!

 
 
Για τις αντιφάσεις στις ερμηνείες των "πατέρων" σας, δεν φταίω εγώ. Ούτε επίσης για το ότι ο θεός σας παρουσιάζεται να είναι «αγάπη» και «μίσος- οργή» ταυτόχρονα.
Είναι έξω από την λογική!
Για παράδειγμα, αγαπάει τον απατεώνα Ιακώβ και μισεί τον Ησαύ, που στο κάτω κάτω εκείνος ήταν που απατήθηκε αλλά και συγχώρεσε τον αδελφό του τον Ιακώβ. «ηγαπησα τον ιακωβ τον δε ησαυ εμισησα και εταξα τα ορια αυτου εις αφανισμον και την κληρονομιαν αυτου εις δοματα ερημο» (Μαλαχίας, 1: 3). Μόνο στην Βίβλο βρίσκει κανείς τον απόλυτο παραλογισμό!
Τα άλλα που γράφεις, είναι εκτός τόπο και χρόνου.
 
Σχόλια στο:
 
 
 
 
 

Saturday, December 30, 2017

Ακόμη και το σύμβολο του γκρίζου λύκου το πήραν από τους Έλληνες!

 
 
Ακόμη και το σύμβολο του γκρίζου λύκου το πήραν από τους Έλληνες!
 
Ο Τρώας Δόλων φορά δορά γκρίζου λύκου.
 
Έτσι είπε, και επίορκα ορκίστηκε, και τον ξεσήκωσεν
κι ευθύς στους ώμους έβαλε τα καμπύλα τόξα
ντύθηκε απ’ έξω με δέρμα γκρίζου λύκου,
στο κεφάλι φόρεσε κράνος από κουνάβι,
πήρε οξύ ακόντιο,
και κινάει να πάει προς τις νήες 
και δεν ήτανε γραφτό του,
γυρνώντας απ᾿ τα πλοία, στον Έχτορα να φέρει πληροφορίες.
 
 
10.332  Ὣς φάτο καί ῥ' ἐπίορκον ἐπώμοσε, τὸν δ' ὀρόθυνεν·
αὐτίκα δ' ἀμφ' ὤμοισιν ἐβάλλετο καμπύλα τόξα,
ἕσσατο δ' ἔκτοσθεν ῥινὸν πολιοῖο λύκοιο,
10.335  κρατὶ δ' ἐπὶ κτιδέην κυνέην, ἕλε δ' ὀξὺν ἄκοντα,
βῆ δ' ἰέναι προτὶ νῆας ἀπὸ στρατοῦ· οὐδ' ἄρ' ἔμελλεν
10.337  ἐλθὼν ἐκ νηῶν ἂψ Ἕκτορι μῦθον ἀποίσειν.
Ιλιάς Ραψ. Κ΄ 332 - 337
 
 

Γιαχβικὴ Βιολογία: Τὰ χέλια τὰ γεννᾷ ἡ λάσπη!

 
 
Ἀξιότιμε κ. Λάμπρου,
Διαβάζοντας κείμενα τῶν μεγάλων Πατέρων τῆς
ἰουδαιοχριστιανικῆς πίστης, πάντοτε μοῦ δημιουργεῖται ἡ ἀπορία καὶ ἐρώτηση γιὰ τὸ ποιός δὲν γνωρίζει: Ὁ Θεὸς (Γιαχβὲ) ἢ ἡ Ἐπιστήμη; Θὰ ἐξηγήσω ἀμέσως.
Οἱ θεόπνευστοι αὐτοὶ Πατέρες «ἔλαβον παρὰ
τοῦ Θεοῦ τὴν γνῶσιν διὰ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος»,
ἑπομένως ἡ λογική μου λέει ὅτι ἁπλῶς μεταφέρουν
τὴν ἀλήθεια καὶ τὴ γνώση τοῦ Θεοῦ. Ἔλα ὅμως
πού, ἂν αὐτὰ δὲν ἀφοροῦν σὲ χριστιανικὲς δοξασίες ἢ σὲ θολὲς κατηγορίες ἐναντίον τῶν Ἑλλήνων, ἔρχονται σὲ πλήρη ἀντίθεση μὲ τὴ σημερινὴ ἐπιστήμη
ἢ δείχνουν, ἂν θέλετε, μεταφορὰ γνώσεων ἢ ἀγνωσία τῆς ἐποχῆς των.
Θὰ ἤθελα νὰ μεταφέρω ἕνα κείμενο τοῦ Μ. Βασιλείου μὲ ἐπιστημονικώτατες περὶ γενετικῆς ἀπόψεις, ἄκρως τεκμηριωμένες, ἀποδεικνύοντας τὴν ἄμεση καὶ σωστὴ ἐνημέρωση ποὺ εἶχε ἀπὸ τὸν ἴδιο
τὸν κατασκευαστὴ τοῦ σύμπαντος... τὸν Γιαχβέ:
«Τὰς δὲ ἐγχέλεις οὐδὲ ἄλλως ὁρῶμεν ἢ ἐκ τῆς ἰλύος
συνισταμένας: ὧν οὔτε ᾠὸν οὔτε τις ἄλλος τρόπος
τὴν διαδοχὴν συνίστησιν, ἀλλ’ ἐκ τῆς γῆς ἐστιν αὐτοῖς ἡ γένεσις. Ἐξαγέτω ἡ γῆ ψυχήν.» (T.L.G., Ἑξαήμερον, 9.2).
Θὰ ἤθελα, μετὰ τὶς ἀστειότητες αὐτὲς ποὺ ἀστό
χως μεταφέρονται καὶ στὸ πνευματικὸ ἐπίπεδο μὲ
τὴν πλύση ἐγκεφάλων ποὺ γίνεται στὴ χώρα μας
καὶ ὄχι μόνον, νὰ τονίσω ὅτι ὁ Θεὸς (Γιαχβὲ) δὲν
κάνει ὄντως λάθη, γιατὶ ἁπλούστατα δὲν ὑπάρχει.
Ὑπάρχουν ὅμως δυστυχῶς ὅλοι αὐτοὶ οἱ ὁποῖοι,
γιὰ τοὺς δικούς τους γνωστοὺς λόγους, κατάντησαν τὴν Ἑλλάδα ἀπὸ πρώτη σὲ ἔσχατη, καὶ αὐτὸ
εἶναι πολὺ πιὸ σαφὲς ἀπὸ τὸ ὅτι τὰ χέλια γεννιῶνται ἀπὸ τὴ λάσπη...
Κλείνω μὲ τὸ κλείσιμο τῶν κεφαλαίων του, ποὺ
κάνει ὁ ἴδιος ὁ «Ἕλλην Πατὴρ Βασίλειος ὁ Μέγας»,
γιὰ νὰ ἐμπεδώσουμε ὅλοι μας τὸ γιατί ὁ ἀνωτέρω εἶναι ἕνας ἀπὸ τοὺς «τρεῖς φωστῆρες» προστάτες τῆς
(ἀ)παιδείας μας: «Ἀληθινή σου πατρὶς ἡ ἄνω Ἱερουσαλήμ, πολῖται καὶ συμφυλέται οἱ πρωτότοκοι, οἱ
ἀπογεγραμμένοι ἐν οὐρανοῖς.» (T.L.G., 9.2).
Μὲ ἐκτίμηση
Παναγιώτης Ἰατροῦ
 
ΔΑΥΛΟΣ/276, Ιανουάριος 2005
 

Εισερχόμαστε στο 2018!

 

Ἡ «Οὐάσινγκτων Πόστ», ὁ Ἀλέξανδρος καὶ ὁ... Στάλιν!

 
 
Φίλτατε κύριε Λάμπρου,
Ἀπὸ τὴν «Washington Post» σταχυολογῶ καὶ
σᾶς ἐπισυνάπτω ἄρθρο κάποιου κυρίου Stephen
Hunter, πού, ἀπ’ ὅ,τι θὰ δῆτε, «θάβει» στὴν κυριολεξία τὸν ἀλλοπρόσαλλο Ὄλιβερ Στόουν καὶ τὴ
σιχαμερὴ παραχαρακτικὴ τῆς ἱστορίας ταινία του
γιὰ τὸν Ἀλέξανδρο.
Μόνο ποὺ κάπου ὁ ἀρθρογράφος στὴν ἀτυχῆ
προσπάθειά του νὰ ἐξομοιώσῃ τὸν Μέγα Ἀλέξανδρο μὲ τὸν Στάλιν, τὸν Χίτλερ καί... τὸν Μάο Τσὲ
Τούγκ... μᾶς τὸν παρουσιάζει ὁραματιζόμενο τὴν
αὐτοκρατορία του χωρὶς Πέρσες, Αἰγύπτιους, Σουμέριους...Τούρκους (δὲν τοῦ ’μαθε κανεὶς ὅτι αὐτὴ ἡ φυλὴ κατέβηκε στὴ δυτικὴ Ἀσία ἀπὸ τὰ ὀροπέδια τῆς Μογγολίας 1.300 χρόνια ἀργότερα;) καὶ
Ἰνδούς. Ξεχνάει, ἢ ἴσως καὶ νὰ μὴν πρόσεξε, ὅτι ὁ
Μεγαλέξανδρος πρῶτος παντρεύτηκε τὴν Περσίδα Ρωξάνη, δίνοντας τὸ πρόσταγμα στοὺς μαζικοὺς γάμους τῶν ἀξιωματικῶν καὶ ὁπλιτῶν του
μὲ Περσίδες. Ἂς τὸν ἀφήσουμε στὴν πλάνη του.
Πῶς νὰ γεμίσουμε τὰ ἀμερικάνικα κεφάλια τῆς φάστφουντ κουλτούρας μὲ ἔλλογη ἑλληνικὴ σκέψη,
ὅταν ἡ δῆθεν ἀφέλειά τους δὲν εἶναι σὲ θέση νὰ
σταθμίσῃ οὐσιώδεις διαφορὲς ἀνδρῶν ἐπιφανῶν
κολοσσιαίας εἰσφορᾶς στὸν ἐκπολιτισμὸ καὶ τὴν
παγκοσμιοποίηση τῆς τότε ἀνθρωπότητας ἀπὸ πολεμοκάπηλους, λαοπλάνους δικτάτορες, ποὺ γέμισαν τὴν ἱστορία πολλοὺς αἰῶνες μετὰ μὲ στίγματα,
πληγὲς καὶ θανάτους ἑκατομμυρίων ἀνύποπτων ἀθώων στρατιωτῶν καὶ πολιτῶν; Ἴσως ἡ Ἑλληνίδα
Λέτα Καλογρίδη θά ’πρεπε νά ’ναι λίγο περισσότρο προσεκτικὴ στὴν ἱστορικὴ συμβούλευση, ἐξὸν
κι ἂν ἡ ἴδια εἶναι Ἑλληνίδα κατ’ ὄνομα μόνον.

Φιλικὰ καὶ ἐγκάρδια
Βασίλης Κούβαρος
Μαδαγασκάρη
 
ΔΑΥΛΟΣ/276, Ιανουάριος 2005
 
 

Περιτομή Ἰησοῦ Χριστοῦ: Μήπως ἐνδομύχως αἰσθάνονται κάποια ντροπή;

 
 
Οἱ τυπογράφοι συνήθως «περιτέμνουν» τὴ λέξη περιτομή. Για τί ἆραγε; Μήπως ἐνδομύχως
αἰσθάνονται κάποια ντροπή; «Περιτ. Ι. Χριστοῦ» ποὺ συνήθως γράφουν τὰ ἡμερλόγια
σημαίνει: Περιτομὴ Ἰησοῦ Χριστοῦ, δηλαδὴ ἐκτομὴ τοῦ δέρματος τῆς βαλάνου τοῦ πέους.
τοῦ Ἰησοῦ.
 
ΔΑΥΛΟΣ/276, Ιανουάριος 2005

 

Λιαντίνης: Άλλο εταίρα και άλλο....

 

Αγορά τοπικών ειδών που υποστηρίζουν τις τοπικές επιχειρήσεις

 

Πάνω ἀπ’ ὅλα ἡ ἐνθρόνιση τοῦ μητροπολίτη

 
 
Ἀγαπητὲ κ. Λάμπρου,
Στὸ φύλλο τῆς 18-10-2004 τῆς ἐφημερίδος «Ἑστία» δημοσιεύεται ἐπιστολὴ τοῦ τ. Προέδρου τῆς
Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας κ. Χρ. Σαρτζετάκη ὑπὸ
τὸν τίτλον: «Μακεδονικὸς Ἀγὼν καὶ ὀφειλόμεναι
τιμαί».
Στὴν ἐπιστολή του αὐτὴν ὁ τ. Πρόεδρος ἀναφέρεται μεταξὺ ἄλλων συναφῶν στὴν ἀναληφθεῖσα ὑποχρέωση τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ὅπως τελέσῃ ἀρχιερατικὸ μνημόσυνο ἐπὶ τῇ 100ῇ ἐπετείῳ ἀπὸ τοῦ θανάτου τοῦ ἐθνικοῦ ἥρωος καὶ μακεδονομάχου Παύλου Μελᾶ, καὶ τὴν ὁποία ὑποχρέωση ἀθέτησε μὲ τὸ αἰτιολογικὸν ὅτι: «Ἡ Μητρόπολις εἶχεν ἄλλας ὑποχρεώσεις» καὶ μάλιστα «τὴν ἐνθρονιστήριον τελετουργίαν νεοεκλεγέντος Μητροπολίτου». Δηλαδή, ὅπως ἀναφέρει ὁ τ. Πρόεδρος στὴν ἐπιστολή του, «τοῦ μνημοσύνου προηγεῖται ἡ ἐνθρόνισις ἑνὸς μητροπολίτου!» (τὸ θαυμαστικὸν ἀνήκει
στὸν τ. Πρόεδρο).
Ἀσχέτως τοῦ ἐὰν ἡ Ἐθνικὴ Ἰδέα, ἡ ὁποία ἀκούει στὸ ὄνομα Παῦλος Μελᾶς, ἔχει ἀνάγκην τηρήσεως της μνήμης της ζωντανῆς ὑπὸ τῆς ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας –διότι τοῦτο εἶναι κυρίως καθῆκον τῆς συντεταγμένης Πολιτείας, ἡ ὁποία ὅμως, κατὰ τὸν γράφοντα τέως Πρόεδρο, «ὠλιγώρησεν» –, τὸ γεγονὸς
παραμένει ὅτι αὐτὴ ἀθέτησεν ἀνειλημμένη ὑπ’ αὐτῆς ὑποχρέωση, παραλείψασα ἀπαξιωτικῶς τέλεση ἐθνικοῦ καθήκοντος –ἔστω καὶ ὑπὸ μορφὴ τηρήσεως τῶν προσχημάτων–, ὑπὲρ τοῦ ὁποίου συνεχῶς, ὅπως μᾶς λέγει, μεριμνᾷ καὶ μάχεται. Ἀλλὰ
καὶ ὅταν ἀκόμη φαίνεται ὅτι ὑπεραμύνεται τῶν ἐθνικῶν θεμάτων, πράττει τοῦτο μόνον ἐφ’ ὅσον συμφέρει στὴν «καρέκλα» της, μὲ ἀπώτερο σκοπὸ τὴν
προσέλκυση «πελατείας», ἐκμεταλλευόμενη τὸ θρησκευτικὸ συναίσθημα τοῦ λαοῦ, γιὰ νὰ δύναται νὰ
ὑποστηρίζῃ τὸ δίκην μεταλλαχθέντος προϊόντος λεκτικὸ σύμφυρμα «ἑλληνοχριστιανισμός».
Ἔρρωσθε.
Νικόλαος Ντούλας
Ἐπίκ. Καθηγητὴς Ἰατρικῆς
Παγκράτι
 
ΔΑΥΛΟΣ/276, Ιανουάριος 2005
 

Βίαιη «προσαγωγὴ» μαθήτριας σὲ ἐκκλησία!

 
 
Ἀγαπητὸ περιοδικὸ «Δαυλέ»,
Εἶμαι φανατικὴ ἀναγνώστριά σου. Σοῦ γράφω
γιὰ πρώτη φορὰ μὲ ἀφορμὴ ἕνα προσωπικὸ περιστατικό. Εἶμαι 18 ἐτῶν, μαθήτρια τῆς Μέσης ἐκπαίδευσης, Ἑλληνίδα στὸ θρήσκευμα (περισσότερο πιστεύω στὴν συμβολικὴ δύναμη τοῦ Δωδεκαθέου
καὶ στὴν πρόοδο τῆς ἀνθρωπότητας μὲ γνώμονα
τὴν γνώση καὶ τὴν ἀρετὴ παρὰ στὴν ἴδια τὴν αὐθυπαρξία τῶν Ὀλυμπίων). Σὲ μία ἀπὸ τὶς 4 ἐτήσιες «ἐξορμήσεις» ποὺ ἔχει προγραμματίσει τὸ σχολεῖο μας στὴν διπλανὴ ἐκκλησία, ἐξέφρασα τὶς ἀντιρρήσεις μου ὡς πρὸς τὸ νὰ εἰσέλθω στὸν ναό. Ὅμως οἱ ἰθύνοντες τοῦ σχολείου μὲ ἀνάγκασαν νὰ μπῶ, καὶ μὲ εἰρωνεύονταν μὲ σχόλια ὅπως «Ἔλα, καὶ οἱ ἁμαρτωλοὶ μπαίνουν» ἢ «καὶ μὴν ξεχάσῃς ν’ ἀνάψῃς κανένα κερί», ἐνῷ ὁ ἱερέας ἔκανε εἰδικὸ κήρυγμα γιὰ τὴν περίσταση, λέγοντας πὼς «ὅποιος δὲν εἶναι χριστιανός, εἶναι ἀνάξιος νὰ ζῇ». Καὶ
ἐρωτῶ: Πῶς εἶναι δυνατὸν νὰ ἀναγκάζωμαι νὰ ὑποστῶ χριστιανικὴ πλύση ἐγκεφάλου, ὅταν ὑποτίθεται πὼς τὸ Σύνταγμα κατοχυρώνει τὴν ἀνεξιθρησκεία; Πῶς μπορῶ νὰ ἀντιδράσω;
Φιλικά
Ἥρα
Τούμπα, Θεσσαλονίκη
 
ΔΑΥΛΟΣ/276, Ιανουάριος 2005
 

Ὁ Δήμαρχος τοῦ Κιουτσούκ-Κουγιοῦ Τουρκίας προσκαλεῖ Ἕλληνες καλλιτέχνες στὸ Φεστιβὰλ τοῦ Δία

 
 
Ὁ Δήμαρχος τοῦ Κιουτσούκ-Κουγιοῦ Τουρκίας
προσκαλεῖ Ἕλληνες καλλιτέχνες στὸ Φεστιβὰλ τοῦ Δία

Πρὸς τὸ Περιοδικὸ «Δαυλός»
Γειά σας,
Εἶμαι ὁ δόκτωρ Γιουσοὺφ Ἀκσόυ, δήμαρχος τοῦ Κιουτσοὺκ Κουγιοῦ. Εὐχαριστῶ γιὰ ὅλα. Γιὰ τὸ δημοσίευμά σας τὸ σχετικὸ μὲ τὸ Φεστιβὰλ τοῦ Δία («Δαυλός», τ. 273). Ἐγὼ καὶ οἱ φίλοι μου εἴμαστε πολὺ εὐτυχεῖς γιὰ τὸ δημοσίευμά
σας αὐτό.
Ἐλπίζω ὅτι τὸ 2005 θὰ πραγματοποιήσωμε τὸ Β΄ Φεστιβὰλ τοῦ Δία. Παρακαλῶ, ἀνακοινώστε στοὺς ἀναγνῶστες σας ὅτι μποροῦν νὰ συμμετάσχουν στὸ
Φεστιβάλ. Εἶναι ἐπίσης εὐπρόσδεκτοι ὅλοι ὅσοι ἀσχολοῦνται μὲ τὴ Μουσικὴ
καὶ τὸ Θέατρο.
Μὲ τέτοιες ἐκδηλώσεις ὁ Πλανήτης μας θὰ γίνῃ καλύτερος.

Μὲ τὶς καλύτερες εὐχές μου
Δρ Yusuf Aksoy
Δήμαρχος Küçükkuyu
Τουρκία
 
ΔΑΥΛΟΣ/276, Ιανουάριος 2005
 

Οικονομικός πατριωτισμός.

 
 
Πάντα να αγοράζετε τοπικά προϊόντα και υπηρεσίες .
  Αγοράστε από τους πωλητές του eBay και του Etsy αντί του παγκοσμιοποιημένου CIA Amazon, της Walmart και του Target.
  Γευματίστε στα τοπικά εστιατόρια, όχι σε αλυσίδες εστιατορίων.
  Αγοράστε απευθείας από τους αγρότες ή από τις αγορές των αγροτών και όχι από αλυσίδες καταστημάτων τροφίμων.
 
Always buy products and services locally when possible.
 Buy from eBay and Etsy sellers instead of CIA globalist Amazon, Walmart, and Target when you can.
 Eat at local restaurants, not at chain restaurants.
 Buy direct from farmers or at Farmer's markets, not chain grocery STORES.
 

Friday, December 29, 2017

Τέτοιες εἰκόνες, ποὺ προκαλοῦν τὴ νοημοσύνη ἑνὸς Έλληνος.

 

Σὲ ὅλη τὴ χριστιανικὴ εἰκονογραφία ἡ ἁγία Μαρίνα ἀπεικονίζεται νὰ πιάνῃ ἀπὸ τὰ κέρατα τὸ Σατανᾶ καὶ νὰ τὸν κτυπάῃ μὲ ἕνα σφυρὶ στὸ κεφάλι. Οἱ σύγχρονοι Νεοέλληνες - ἀπόγονοι τῶν φιλοσόφων, τῶν ποιητῶν, τῶν ἐπιστημόνων, τῶν τραγικῶν κ.τ.λ.- ἀποδίδουν
θρησκευτικὴ λατρεία καὶ τιμὲς σὲ τέτοιες εἰκόνες, ποὺ προκαλοῦν τὴ νοημοσύνη ἑνὸς λογικὰ σκεπτόμενου ἄνθρωπου.
 
Γιὰ τὴν διαιώνιση τῆς ἀποβλάκωσής τους μεριμνοῦν οἱ χριστιανοὶ ταγοί: «Εἶναι ὀνομαστὲς οἱ νίκες τῆς ἁγίας Μαρίνας ἐναντίον τοῦ Σατανᾶ, τὸν ὁποῖο ἔπιασε ἀπὸ τὰ κέρατα καὶ τὸν πάτησε. Γι’ αὐτό, ὅποιοι ἔχουν πολλοὺς πειρασμούς, ἐπικαλοῦνται τὴ χάρη της καὶ νικοῦν. Ὁ Σατανᾶς τρέμει τὶς ἁγίες καὶ τοὺς ἁγίους.»
 
(Ἀρχι-μανδρίτη Τ. Κιλίφη, «Ἀλφαβητάρι προσευχῶν. Βασκανία - Ἐξορκισμοί», ἔκδ. Κιλίφη,
Ἀθήνα 2005.)
 
ΔΑΥΛΟΣ/296, Νοέμβριος 2006
 

Ὁ Ἰησοῦς στέλνει τὸν Διάβολο «στὸ... διάολο»: «Ὕπαγε ὀπίσω μου σατανᾶ.» (Ματθ. δ΄ 10, Λουκ. δ΄ 7.)

 
 
 
 Ὁ Ἰησοῦς στέλνει τὸν Διάβολο «στὸ... διάολο»:
 
«Ὕπαγε ὀπίσω μου σατανᾶ.» (Ματθ. δ΄ 10, Λουκ. δ΄ 7.)
 
7 σὺ οὖν ἐὰν προσκυνήσῃς ἐνώπιόν μου, ἔσται σου πᾶσα. 8 καὶ ἀποκριθεὶς αὐτῷ εἶπεν ὁ ᾿Ιησοῦς· ὕπαγε ὀπίσω μου, σατανᾶ· γέγραπται γάρ, Κύριον τὸν Θεόν σου ...
 
ΔΑΥΛΟΣ/296, Νοέμβριος 2006
 
 

Τὸ ἑλληνοχριστιανικὸ ἰδεολόγημα τῆς ρωμιοσύνης

 
 
Τὸ ἑλληνοχριστιανικὸ ἰδεολόγημα τῆς ρωμιοσύνης,
ποὺ κατασκευάσθηκε στὴν Ἑλλάδα μετὰ τὴν ἀπελευθέρωση ἀπὸ τοὺς Τούρκους κι ἀκόμα προπαγανδίζεται μὲ τὴν παρεχόμενη ἀπὸ τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων «Παιδεία» στὰ σχολεῖα
τῆς σύγχρονης Ἑλλάδας, ἀποπροσανατολίζοντας
τοὺς Νεοέλληνες, εἶναι ἄγνωστο ἐκτὸς συνόρων.
Ἐκεῖ ἀναφέρεται, πὼς «Βυζάντιο καὶ Βυζαντινὴ
Αὐτοκρατορία εἶναι ὀνόματα, ποὺ δόθηκαν στὴν
Ἀνατολικὴ Ρωμαϊκὴ Αὐτοκρατορία τὸ Μεσαίωνα
(5ος - 15ος αἰῶνας). Οἱ Βυζαντινοὶ θεωροῦσαν τοὺς
ἑαυτούς τους ὡς Ρωμαίους, καὶ ἡ αὐτοκρατορική
τους πρωτεύουσα στὴν Κωνσταντινούπολη (τώρα
λέγεται Ἰστανμπούλ) ἦταν γνωστὴ ὡς “Νέα Ρώμη”».

(Ἀπὸ πινακίδα τοῦ Βρετανικοῦ Μουσείου.)
 
ΔΑΥΛΟΣ/296, Νοέμβριος 2006
 

Σχολικὰ βιβλία γιὰ ἱεροσπουδαστήρια...

 
 
Κύριε διευθυντά,
Μὲ ἀγανάκτηση σήμερα πῆρα στὰ χέρια
μου τὰ βιβλία τῆς νέας σχολικῆς χρονιᾶς τῆς
Α΄ Γυμνασίου καὶ τῆς Α΄ Λυκείου καὶ διαπίστωσα τὸ χάλι ποὺ ἔχει ἐπιβάλλει ἡ ἐπίσημη χριστιανο-εβραιοκρατούμενη παιδεία μας. Ξεκινῶντας ἀπὸ τὸ βιβλίο τῶν Θρησκευτικῶν
τῆς Α΄ Λυκείου, ποὺ τιτλοφορεῖται «Ὀρθόδοξη Πίστη καὶ Λατρεία», μὲ λίγα λόγια πληροφορούμεθα ὅτι: «χαρήκαμε τὸ πάνσοφο
σχέδιο τοῦ Θεοῦ γιὰ τὴ σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου…, ποὺ κορυφώθηκε μὲ τὸν ἐρχομὸ τοῦ Ἰησοῦ καὶ τὴν δημιουργία τῆς Ἐκκλησίας του
(ἐδῶ εἶναι τὸ ψητὸ μᾶλλον!). Γνωρίσαμε (;)
τὸν τριαδικὸ Θεὸ καὶ γίναμε (;) παιδιὰ καὶ
κληρονόμοι του. Ἡ εὐτυχία μας θὰ εἶναι αἰώνια». Ὅσο γιὰ τὸ περιεχόμενο, ἀφήστε καλύτερα, μιὰ ματιὰ τοῦ ἔρριξα καὶ ἔφριξα.
 
Πᾶμε τώρα στὴν Ἱστορία τῆς Α΄ Λυκείου, ποὺ τιτλοφορεῖται «Ἱστορία τοῦ Ἀρχαίου Κόσμου – Ἀπὸ
τοὺς Προϊστορικοὺς (!) πολιτισμοὺς τῆς Ἀνατολῆς ἕως τὴν Ἐποχὴ τοῦ Ἰουστινιανοῦ». Νομίζω, πὼς ὁ τίτλος τοῦ βιβλίου μιλάει ἀπὸ μόνος
του. Θὰ συμπληρώσω, τὸ ὅτι καὶ πάλι αὐτὸς ὁ
«ἀλητήριος» ὁ Ἰουλιανὸς ἀναφέρεται ὡς Παραβάτης σὲ μισὴ παράγραφο...(καὶ πολὺ τοῦ εἶναι, ὅπως θὰ ἔλεγε καὶ ὁ παπα-Μεταλληνός).Ἀκολουθεῖ τὸ βιβλίο Ἱστορίας τῆς Α΄ Γυμνασίου μὲ τίτλο «Ἀρχαία Ἱστορία». Οἱ πρῶτες δύο
σειρὲς τοῦ βιβλίου ἀπὸ τὸ πρῶτο μάθημα ἐμπεριέχουν ὅλη τὴν οὐσία: «Πρὶν ἀπὸ περίπου
2.500.000 χρόνια ἐμφανίζονται στὴν Ἀφρι-
κή (!) οἱ πρῶτοι ἄνθρωποι.» Νόμιζα, ὅτι μετὰ
ἀπὸ αὐτὸ δὲν θὰ ἔβλεπα κάτι χειρότερο στὰ
βιβλία τῶν παιδιῶν στὴν Δευτεροβάθμια Ἐκπαίδευση – ὁ μικρότερος υἱὸς (Γ΄ Δημοτικοῦ)
δὲν ἔχει φέρει ἀκόμη τὰ βιβλία – ἀλλὰ πλανήθηκα πλάνην οἰκτρά.
 
Τὸ Μέγα Βιβλίον τῶν Θρησκευτικῶν τῆς Α΄ Γυμνασίου μὲ τίτλο «Παλαιὰ Διαθήκη – Ἡ Προϊστορία τοῦ Χριστιανισμοῦ» μὲ ἔστειλε γιὰ μερικὲς ἀσπιρίνες διαβάζοντάς το. Εἶναι ὅ,τι πιὸ ἄθλιο καὶ ἀντιπαιδαγωγικό, νὰ διδάσκεται αὐτὸ τὸ ἔκτρωμα
σὰν μάθημα σὲ ὅλες τὶς βαθμίδες τῆς ἐκπαίδευσης. Κάτι πρέπει νὰ γίνῃ τέλος πάντων. Ἀρκετὰ συγχύσθηκα καὶ πιστεύω ὅτι καὶ ἐσεῖς μαζί μου.
 
Καλὴ δύναμη σὲ ὅλους μας.
Μὲ τιμὴ
Μ.Β.
Στρατιωτικὸς
 
ΔΑΥΛΟΣ/296, Νοέμβριος 2006

Τί θὰ γίνῃ μὲ τὴν τεράστια ἐκκλησιαστικὴ περιουσία;

 
 
Κύριε διευθυντά,
Οἱ μελέτες κι οἱ ἀποκαλύψεις τοῦ «Δαυλοῦ»
εἶναι ἀπαραίτητες, ὅπως ἀπαραίτητη εἶναι κι
ἡ ἀλλαγή, ἡ ἀπαλλαγὴ τῆς ἑλληνικότητας ἀπὸ
ἄχρηστα ἀσιατικὰ στοιχεῖα, ἡ θρησκευτικὴ μεταρρύθμιση, ποὺ βαθμηδὸν καθίσταται κοινωνικὴ ἀνάγκη, ἡ ἀνασύνταξή μας καὶ τόνωση
τῆς αὐτοπεποίθησής μας, τὸ προβάδισμα στὶς
ἑλληνικὲς ἀξίες, γιὰ νὰ γιορτάσουμε τὴν ἀνάταση τοῦ γένους τῶν Ἑλλήνων. Ὁ ἑλληνικὸς
Λόγος ἀναζητεῖται καὶ πάλι.
Καὶ στὰ οἰκονομικά: Δὲν πρέπει ἐπιτέλους
νὰ ἐπωφεληθοῦμε κι ἐμεῖς ὅλοι ἀπ’ τὴν τεράστια περιουσία καὶ τὰ ἔσοδα τοῦ χριστιανικοῦ ἀρχοντολογιοῦ (ἀφορολόγητα ὀφέλη ἀπὸ διαθῆκες, ἰδιοκτησίες;
 Πόση εἶναι ἀκριβῶς ἡ ἐκκλησιαστικὴ περιουσία;
Γιατί ἆραγε δὲν προχωράει τὸ Κτηματολόγιο;); Τὰ σεβαστὰ κονδύλια ἀπ’ τὰ εὐρωπαϊκὰ ταμεῖα, ἀπ’ τὸν
θρησκευτικὸ τουρισμὸ κι ἄλλες ἀφορολόγητες ἐπιχειρήσεις τοῦ ἱερατείου ποῦ πᾶνε; Μᾶς κοστίζουν πολὺ ἀκριβὰ ἡ Ἐκκλησία καὶ οἱ νεο-Φαναριῶτες. Οἱ ἀνάγκες μας εἶναι πολλές, κι εἶναι ἄδικο νὰ ζητιέται μόνον ἀπὸ μᾶς ἡ πληρωμὴ τοῦ λογαριασμοῦ καὶ νὰ δανειζώμαστε, γιὰ ν’ ἀνταπελξέλθουμε. Ποιός θὰ τολμήσῃ τὸ ἐγχείρημα, ὥστε ν’ ἁπαλύνῃ ἔτσι τὴ
ζωὴ τῶν ἑκατομμυρίων μισθωτῶν καὶ συνταξιούχων;
Μερικοὶ ρωτοῦν, πρὸς τί οἱ ἀλλαγές; Γιὰ νὰ
γυρίσουμε πίσω στὴν «εἰδωλολατρία» τῶν ἀρ-
χαίων; Κι ἀπαντῶ: Οἱ Ἕλληνες ξεχώριζαν γιὰ
τὴν παιδεία τους κι οἱ θεοί τους δὲν γινόντουσαν αἰτία πολέμων. Ἄλλοι ἔφεραν τὸ Χριστιανισμό, μὲ στόχο ν’ ἀντικαταστήσουν τὸν Ἑλληνικὸ Πολιτισμό, ἐκμεταλλευόμενοι τότε τὴ σκλαβιὰ τῶν Ἑλλήνων, σφάζοντας καὶ καταστρέφοντας. Τὰ μισοκατάφεραν, γι’ αὐτὸ συνεχίζουν. Ἄρα σήμερα χωρὶς διαχωρισμὸ καὶ
οἰκονομικὴ ἀποκατάσταση θὰ συνεχίζουν νὰ
ἐπιβάλλουν στὴ νεο-δουλομᾶζα μιὰ ζωὴ γεμάτη ἀντιφάσεις, ἀσταθῆ, γιὰ νὰ παραμένῃ ἄβουλη, παίγνιο στὰ χέρια ἐπιτήδειων.

 Όσοι μποροῦν, ἂς
ἀρχίσουν νὰ σκέπτωνται.

Μὲ τιμὴ
Νικηφόρος Πολίτης
Μουρνὲ Ρεθύμνης
 
ΔΑΥΛΟΣ/296, Νοέμβριος 2006
 

Τζορτζ Οργούελ: Ορθοδοξία σημαίνει ότι δεν σκέφτεστε .

 

 
Τζορτζ Όργουελ
Ορθοδοξία σημαίνει ότι δεν σκέφτεστε
- δεν χρειάζεται να σκέφτεστε.
Η Ορθοδοξία δεν έχει συνείδηση.

 -George Orwell 
Orthodoxy means not thinking--not needing to think. Orthodoxy is unconsciousness. -
 
 

Thursday, December 28, 2017

Ὁ προβληματισμὸς ἑνὸς μαθητῆ γιὰ τὴν ὕπαρξη Θεοῦ


 

Ὁ προβληματισμὸς ἑνὸς μαθητῆ γιὰ τὴν ὕπαρξη Θεοῦ
Ἀγαπητὲ «Δαυλέ»,
Πρὶν μερικὲς ἡμέρες εἶχα μία συζήτηση μὲ κάποιους συμμαθητές μου τὴν ὥρα τοῦ διαλείμματος. Καθὼς «φιλοσοφούσαμε», κάποιος μοῦ ἐξέφρασε τὴν βαθειὰ πίστη του στὸν Θεό. Τοῦ ἀπάντησα, πὼς δὲν ἴσχυε κάτι τέτοιο γιὰ μένα,
τοὐλάχιστον ὄχι ἔτσι ὅπως μᾶς παρουσιάζουν
τὴν ἔννοια τοῦ θείου. Ὅταν μοῦ εἶπε, ὅτι ἡ πίστη στὸν Θεὸ ἐκφράζεται ἀπὸ πολὺ σπουδαῖα
πρόσωπα, τοῦ ἀπάντησα μὲ ἕναν συλλογισμὸ
ποὺ εἶχα κάνει λίγο καιρὸ πρίν. Τοῦ εἶπα, πὼς
ὁ ἄνθρωπος εἶναι πάρα πολὺ μικρὸς μπροστὰ
στὴ Γῆ. Καὶ ἡ Γῆ εἶναι ἀσύγκριτα μικρὴ μπροστὰ στὸν Ἥλιο. Μέσα στὸν Γαλαξία μας ὑπάρχουν δισεκατομμύρια ἥλιοι καὶ συνεπῶς τρισεκατομμύρια πλανῆτες σὰν τὴν Γῆ. Ἀναλογιστῆτε τώρα, πόσα δισεκατομμύρια γαλαξιῶν ὑπάρχουν στὸ Σύμπαν. Λοιπόν, ὅπως καταλαβαίνουμε, ὁ ἄνθρωπος εἶναι πάρα πολὺ ἀσήμαντος,
γιὰ νὰ μπορέσῃ νὰ μιλήσῃ γιὰ τὴν ὕπαρξη καὶ
τὴ μορφὴ τοῦ Θεοῦ, ἀφοῦ δὲν μπορεῖ νὰ κατανοήσῃ καλὰ καλὰ τὴν ἀσύλληπτη ἔννοια τοῦ θείου, ὅπως καὶ ἂν τὸ ἐννοῇ αὐτὸ ὁ καθένας. Τοῦ
εἶπα λοιπόν, πὼς σ’ ἐμένα κανένας ἄνθρωπος
δὲν μπορεῖ νὰ μοῦ ἐξηγήσῃ κάτι τέτοιο καὶ γι’
αὐτὸ δὲν μπορῶ νὰ πιστέψω πουθενά.
Μὲ ἐκτίμηση

Εὐθύμιος Μπιρμπίλης
Ἅγιος Βασίλειος,
Ναυπακτίας
 
ΔΑΥΛΟΣ/290, Ἀπρίλιος 2006
 

Η εκτέλεση των Τσαουσέσκου

 

Η εκτέλεση των Τσαουσέσκου

Η στιγμή του τέλους.
Οι πραξικοπηματίες κομμουνιστές δίκασαν και εκτέλεσαν το κόκκινο ζεύγος, και σκότωσαν και άλλους χίλιους για να λένε ότι έκαναν επανάσταση.
Ζούμε για την ημέρα που όλα τα μνημονιακά καθάρματα θα έχουν την ίδια τύχη.
 
 

Ἡ συγγένεια τοῦ ὀνόματος «Σουμελᾶ» μὲ τὴν «Σεμέλη»

 


Ἡ συγγένεια τοῦ ὀνόματος «Σουμελᾶ» μὲ τὴν «Σεμέλη»

Κύριοι, Σχετικῶς μὲ τὸ δημοσίευμά σας τὸ ἀναφερόμενο εἰς τὴν Παναγίαν Σουμελᾶ (τεῦχος Ἰουνίου), ἐπιθυμῶ νὰ γνωρίσετε στοὺς ἀναγνῶστες σας, ὅτι τὸ ὄνομα «Σουμελᾶ», ὡς σχετιζόμενο μὲ τὴν Σεμέλη F/2 ἀν-ευ = ἄνευ Ἑλλοῦ,
ἄρα συσχ. μὲ τὸ ὄνομα Σελήνη, καίτοι Σελήνη, Ἑλένη ἐτυμολογοῦνται ἀπὸ τὸν ὅρον Σέλα-σ-ος, ἀπ’ ὅπου καὶ τὰ Ἑλένη, Lucia, Φωτεινή, Ἰστανμπούλ, Ἰζμίρ. Σουμελᾶ εἶναι εἰς (ὄρος) Μελᾶ, Ἰστανμποὺλ = εἰς (τὴν) Πόλιν, Ἰσμίρ = εἰς Σμύρνην καὶ εἰς Νικομήδειαν.
Ἡ παρετυμολογία δημιουργεῖ ἀσυγχώρητα
λάθη. Εἶναι γεγονός, ὅτι ὁ Μικρασιατικὸς χῶρος διατηρεῖ εἰσέτι τὰ ἀρχαῖα τοπωνύμια ἔστω
καὶ παραμορφωμένα, ἐφ’ ὅσον οἱ ἀμαθεῖς Τοῦρκοι ποτὲ δὲν ἐγνώρισαν τὸ κάθε χαρακτηριστικὸν ὅλων τῶν περιοχῶν ποὺ κατέλαβον. Τώρα ἂν τὴν Ἁλικαρνασσὸν τὴν μετέβαλαν εἰς Μπουντροὺμ (βλ. Ἱππόδρομος), ἴσως νὰ ἐντυπωσιάσθηκαν ἀπὸ τὰ ἄλογα τὰ ὁποῖα καθ’ ὁδὸν ηὗραν, οἱ ἄλογοι βρῆκαν τὰ ἄλογα.

Μετὰ τιμῆς
Δρ Κίμων Γ. Ηλιόπουλος
 
ΔΑΥΛΟΣ/290, Ἀπρίλιος 2006
 

Ναι, πολλοί άνθρωποι θα πεθάνουν όταν η νέα παγκόσμια τάξη καθιερωθεί.

 
 
Ναι, πολλοί άνθρωποι θα πεθάνουν όταν η νέα παγκόσμια τάξη καθιερωθεί, αλλά θα είναι ένας πολύ καλύτερος κόσμος για όσους επιβιώσουν 
henry kissinger 
 
yes many people will die when the new world order is establishedbut it will be a much better world for those who survive   
henry kissinger 
 

Τὰ «γύφτικα σκεπάρνια» τῆς Βυζαντινορωμιοσύνης

 
Ναός από Χαρτόνι / ναός στο σπίτι
 
 
Τὰ «γύφτικα σκεπάρνια» τῆς Βυζαντινορωμιοσύνης

Ἀγαπητὲ κ. Λάμπρου,
Ἀπὸ χιλιάδες χιλιόμετρα μακριὰ καὶ σὲ περίοδο Ἀποκριᾶς παρακολούθησα πέρυσι γιὰ λίγο τὴν ὁρκωμοσία τοῦ νέου προέδρου τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας καὶ μερικὲς μέρες ἀργότερα τὴν ἀκολουθία τῆς Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας. Πρῶτα ἡ πομπώδης εἴσοδος τοῦ χοροῦ τῶν ἀρχιερέων στὴν Βουλὴ τῶν Ἑλλήνων. Οἱ ρωμαϊκὲς σάλπιγγες καὶ ὁ Δικέφαλος ἔλειπαν. Ἡ ἁπλῆ, σεμνὴ καὶ διακριτικὴ παρουσία τοῦ ἀρχηγοῦ τῆς ἐπικρατούσης θρησκείας θὰ ἦταν πιὸ
ἁρμόζουσα. Ἡ ὁρκωμοσία θὰ μποροῦσε νὰ γίνῃ μὲ ἁπλῆ ἀνάταση τῆς χειρός. Ὅσο γιὰ τὴν Κυριακὴ τῆς Ὀρθοδοξίας ἀξίζει νὰ θαυμάζῃ κα
νεὶς τὴν πολιτικὴ καὶ στρατιωτικὴ ἡγεσία τοῦ τόπου, ποὺ ἀπὸ ἄγνοια, ἐγκλωβισμὸ ἢ συμφέρον καμαρώνουν κατὰ τὴν ἔκφραση τοῦ λαοῦ μας «σὰν γύφτικα σκεπάρνια» ἀκούγοντας τὰ
δηλητηριώδη ἐμέσματα τοῦ Ταράσιου καὶ τῆς
κλίκας του, ποὺ ἀναθεματίζουν τοὺς Ἕλληνες
7 ἐπὶ 3 = 21 φορές. Ὅσο γιὰ τὸν Πρόεδρο, ποὺ
ἐγκλωβισμένος καὶ πρὸ τετελεσμένων διάβαζε
τὸ «πιστεύω», ἀναρωτιέται κανείς, πόσο ἄνετα ἔνοιωθε καὶ ἂν ὄντως εἶναι πρόεδρος ὅλων τῶν Ἑλλήνων. Ἀλλὰ πρὶν ἀπὸ τὸ πιστεύω ἔπρεπε νὰ γυρίσῃ πρὸς δυσμάς, νὰ ἀποτάξῃ πρῶτα τὸν Σατανᾶ (Ἑωσφόρο-Προμηθέα) 3 φορές, νὰ φτύσῃ 3 φορὲς καὶ μετὰ γυρίζοντας πρὸς ἀνατολὰς νὰ ἀπαγγείλῃ μὲ στόμφο τὸ Σύμβολο τῆς
Πίστεως. Ἂς ἐλπίσουμε ὅτι τὴν ἑπόμενη φορὰ
τὸ τελετουργικὸ θὰ εἶναι πλῆρες!
Ὅμως ἀπὸ τὸ ἐναπομεῖναν καμένο κούτσουρο τοῦ ἑλληνικοῦ μεγαλείου συνεχίζουν νὰ ξεπετάγονται βλαστάρια ὑπὸ τὴν μορφὴ θεάτρου,
πολιτιστικῶν ἐκδηλώσεων, Ὀλυμπιακῶν ἀγώνων κ.λπ. Γι’ αὐτὰ τὰ βλαστάρια δὲν χρειάζονται πλέον τὰ μεγάλα μαχαίρια τοῦ Ἀλάριχου,
οὔτε τὸ ἰκρίωμα δίπλα στὴν πυρά, ἀλλὰ ἁπλᾶ
τροχισμένα σκεπάρνια, γιὰ νὰ διατηρήσουν τὸ
προκατασκευασμένο καλούπι τοῦ Νεοέλληνα
τουτέστιν: πολιτικοκοινωνικά: ρωμαιοβυζαντινός, θρησκευτικά: ἰουδαιοχριστιανὸς καὶ πολιτιστικά: τουρκίζων (ἀμὰν - γιαβρούμ - βάι-
βάι!). Καὶ τέτοια σκεπάρνια ὑπάρχουν ὑπεραρκετά, καλογυαλισμένα μὲ πανεπιστημιακὰ διπλώματα καὶ τίτλους σὲ ὅλους τοὺς τομεῖς τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας, πολιτικά, θρησκευτικά, δικαστικά, ἀκαδημαϊκά, δημοσιογραφικά, τηλεοπτικὰ καὶ πάσης ἄλλης φύσεως καλοπληρωμένα σκεπάρνια. Γι’ αὐτὸ καὶ ἴσως στὸ μέλλον τὸ σκεπάρνι ἐκτὸς ἀπὸ ἐπιθεώρηση νὰ καθιερωθῇ
καὶ ὡς ἐθνικὸ σύμβολο.

Μὲ πατριωτικοὺς χαιρετισμοὺς
Γιάννης Γιαννικόπουλος
Λὸς Ἄντζελες, Καλιφόρνια
 
ΔΑΥΛΟΣ/290, Ἀπρίλιος 2006
 
 

Πρέπει να εισπνεύσατε από τους καπνούς της καιομένης βάτου.

 


Σας συγχαίρω.
Μετά από αυτό το κείμενο, πείστηκα ότι πράγματι όλα όσα περιγράφονται στην Βίβλο πρέπει να είναι αληθινά:
Αναφέρομαι ειδικά στην καιομένη βάτο, που απ´ ότι φαίνεται όχι μόνο την ανακαλύψατε αλλά θα πρέπει να εισπνεύσατε και από τους καπνούς της.
 
Ο Βασίλης μάλλον δεν είναι ορθόδοξος.
Τον κόβω για μέλος κάποιας προτεσταντικής "αίρεσης" (Πεντηκοστιανός, Ευαγγελικός κλπ) και σίγουρα άνω των 50 ετών. Πάντως τα παραληρηματικά του σεντόνια είναι ενδεικτικό της διανοητικής κατάστασης αυτών των ανθρώπων. Παπαγαλίζει το δόγμα σαν μικρό παιδί και πιστεύει πως αν γράφει χτυπητές φράσεις όπως "ΑΛΗΘΙΝΌΣ ΘΕΟΣ" με κεφαλαία, θα μας σώσει από κάποια καταδίκη...
 

Σχόλια στο: Χριστούγεννα - Ηλιούγεννα
 

Εάν κόψεις τους φόρους...

 
 
η οικονομία απογειώνεται!

Φόβος: Τὸ δεκανίκι τῆς θρησκείας

 
 
 Ἀγαπητὲ κ. Λάμπρου,
Ὑφίσταται σημαντικὴ διαφορὰ μεταξὺ τῶν δύο ἑβραιογενῶν θρησκειῶν, τοῦ Ἰσλαμισμοῦ
καὶ τοῦ Χριστιανισμοῦ, εἰς ὅ,τι ἀφορᾷ εἰς τὸ γενεσιουργὸν αἴτιον τῆς «πίστεως». Οἱ μὲν μωαμεθανοὶ θεωροῦν τὴν πίστιν των ὡς ἀναπόσπαστον στοιχεῖον αὐτῆς ταύτης τῆς ὑπάρξεώς των,
διὸ καὶ ἀνατινάσσονται ἀνακράζοντες «Ὁ Ἀλλὰχ εἶναι μεγάλος», ἐνῷ τὰ πλεῖστα τῶν χριστιανικῶν δογμάτων –ἰδίως τὸ ὀρθόδοξον– στηρίζουν τὴν μέχρι σήμερον ἐπικράτησίν των εἰς τὸ τεχνηέντως ἐπὶ τοῦ ἀφελοῦς πιστοῦ ἐμφυτευμένο συναίσθημα τοῦ φόβου, μὲ τὴν ἐπίκλησιν τῶν μετὰ θάνατον δυνάμεων νὰ ἐπισυμβοῦν εἰς τοῦτον ὀδυνηρὲς συνέπειες, ἐὰν δὲν τηρήσῃ τὶς
ἀρχὲς τοῦ δόγματος. Οὕτω ὁ φόβος τοῦ χριστιανοῦ πιστοῦ χρησιμεύει ὡς ἀντικίνητρον τῆς μεταθανατίου «κολάσεως» ἢ ἀντιθέτως ὡς κίνητρον κληρονομήσεως τοῦ «Παραδείσου». Συνεπῶς ὁ φόβος ἀποτελεῖ τὸ σημαντικώτερον στήριγμα ἐπὶ τοῦ ὁποίου ἑδράζεται ὁλόκληρον τὸ φιλοσοφικὸν οἰκοδόμημα τῆς χριστιανικῆς κυρίως θρησκείας. Ὁ πιστὸς ἄνθρωπος εὑρίσκεται μονίμως δέσμιος τῆς κατευθυντηρίου γραμμῆς, ἡ ὁποία ὑποτίθεται, ὅτι χαράσσεται «ἄνωθεν καὶ δέον νὰ ἀποτελῇ τὸν τρόπον κάθε σκέψεως καὶ δράσεώς του ἐπὶ τῆς Γῆς μὲ ἀντιπαροχὴ τὴν «βασιλείαν τῶν οὐρανῶν».
Ἐὰν ἐπιχειρήσῃ κανεὶς βαθυτέραν ἑρμηνείαν τοῦ σκεπτικοῦ τῆς χριστιανικῆς θρησκείας,
θὰ διαπιστώσῃ τὸ ὑποκρυπτόμενον ὑποκριτικὸν καὶ παραπλανητικὸν νόημα τῶν «θεϊκῶν»
της ρήσεων. Ἐπὶ παραδείγματι ἡ «πλάσις τοῦ
ἀνθρώπου κατ’ εἰκόνα καὶ ὁμοίωσιν» ἐμπεριέχει δύο σημασίας: ἡ μὲν πρώτη εἶναι προφανὴς
καὶ ἀποτελεῖ οἱονεὶ «θεϊκὴν παραχώρησιν» εἰς
τὸν ἄνθρωπον, οὕτως ὥστε νὰ αἰσθάνεται καὶ
αὐτὸς ἐνίοτε ὡς θεός· διὰ τῆς δευτέρας ὅμως ἐμμέσως πλὴν σαφῶς ὑποδηλοῦται, ὅτι ὁ ἄνθρωπος θὰ ἀπετέλει κενὸν κατασκεύασμα, ἐὰν ὁ
θεὸς δὲν εἶχε παράσχει εἰς αὐτὸν τὴν θείαν «χάριν», νὰ ἐπιτελέσῃ ὅλα τὰ θαυμαστὰ δημιουργήματά του ἐπὶ τῆς Γῆς.
Ὁ ἄνθρωπος δὲν ἔχει ἀνάγκην τῶν θρησκειῶν, διὰ νὰ ἐπιλύσῃ τὸ ὑπαρξιακό του πρόβλημα, τὸ ὁποῖον λίαν ἐπιδεξίως ἐκμεταλλεύεται
τὸ ἱερατεῖον, οὔτε νὰ αἰσθάνεται φόβον διὰ
τὴν μεταθανάτιαν τύχην τῆς οὕτως ἢ ἄλλως ἀνυπάρκτου ψυχῆς του. Ἡ ψυχή, κατὰ τὸν Ἐπίκουρον, εὑρίσκεται στερεῶς συνδεδεμένη μετὰ
τοῦ σώματος, ἀπόλλυται δὲ ὁμοῦ μετ’ αὐτοῦ:
Ὁ θάνατος δὲν ἀποτελεῖ προβληματισμόν, διότι «μετὰ θάνατον σῶμα ἀναισθητοῦν, οὐδὲν
πρὸς ἡμᾶς».

Ἄλλως θὰ εἶχε τὸ πρᾶγμα, ἐὰν ἀνὰ τὴν Ὑφήλιον ἐπεκράτει ἑνιαία θρησκεία ἀνθρωποκεντρικῆς φιλοσοφίας, ἀποσκοπούσης εἰς τὴν βελτίωσιν τῆς ζωῆς τῶν λαῶν, μὲ κύριον στόχον τὴν
 
μαντική, οὕτως ὥστε νὰ πηγαίνῃ τὸ μυαλό μας σὲ ὑποτιθέμενη χριστιανικὴ πρωτότυπη δημιουργία.

 
Ὁ ἄνθρωπος δὲν ἔχει ἀνάγκην τῶν θρησκειῶν, διὰ νὰ ἐπιλύσῃ τὸ ὑπαρξιακό του πρόβλημα, τὸ ὁποῖον λίαν ἐπιδεξίως ἐκμεταλλεύεται
τὸ ἱερατεῖον, οὔτε νὰ αἰσθάνεται φόβον διὰ
τὴν μεταθανάτιαν τύχην τῆς οὕτως ἢ ἄλλως ἀνυπάρκτου ψυχῆς του. Ἡ ψυχή, κατὰ τὸν Ἐπίκουρον, εὑρίσκεται στερεῶς συνδεδεμένη μετὰ
τοῦ σώματος, ἀπόλλυται δὲ ὁμοῦ μετ’ αὐτοῦ:
Ὁ θάνατος δὲν ἀποτελεῖ προβληματισμόν, διότι «μετὰ θάνατον σῶμα ἀναισθητοῦν, οὐδὲν
πρὸς ἡμᾶς».
Ἄλλως θὰ εἶχε τὸ πρᾶγμα, ἐὰν ἀνὰ τὴν Ὑφήλιον ἐπεκράτει ἑνιαία θρησκεία ἀνθρωποκεντρικῆς φιλοσοφίας, ἀποσκοπούσης εἰς τὴν βελτίωσιν τῆς ζωῆς τῶν λαῶν, μὲ κύριον στόχον τὴν
προστασίαν τοῦ περιβάλλοντος τοῦ πλανήτου,
ὁ ὁποῖος παρέσχε εἰς τὸν ἄνθρωπον αὐτὴν ταύτην τὴν ὕπαρξίν του.
Ἡ εὐχὴ αὐτή, ὑπὸ τὰς παρούσας συνθήκας
μὲ τὰς θρησκευτικὰς διαμάχας καὶ τὸν συνεχιζόμενον δισχιλιετῆ μεσαίωνα, δὲν φαίνεται πραγματοποιουμένη εἰς τὸ ἄμεσον τοὐλάχιστον μέλλον. Ἐν τούτοις, τὸ ἀνωτέρω διάστημα ἀποτελεῖ «στιγμήν» εἰς τὸν ἄπειρον χρόνον καὶ συνεπῶς ἡ ἐλπὶς ἐπιστροφῆς τοῦ ἀνθρωπίνου πνεύματος εἰς τὴν κοιτίδα του –τὸν ζωογόνον ἀρχαι-
οελληνικὸν πολιτισμόν– δὲν ἔχει ἀπολεσθῆ. Σημεῖα ἐνθαρρυντικὰ ἤδη ἀνατέλλουν εἰς τὸν παγκόσμιον ὁρίζοντα μὲ πρωτοπόρον τὴν Εὐρώπη,
λίκνον μεταλαμπαδεύσεως τῆς ἑλληνικότητος.

Ἔρρωσθε
Νικόλαος Ντούλας
Ἐπίκ. Καθηγητὴς Παν/μίου
 

ΔΑΥΛΟΣ/290, Ἀπρίλιος 2006

 

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης ξεκινά μια ομοσπονδιακή έρευνα σχετικά με τις πρακτικές της Προγραμματισμένης Γονιμότητας.

 

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης ξεκινά μια ομοσπονδιακή έρευνα σχετικά με τις πρακτικές της Προγραμματισμένης Γονιμότητας και την υποτιθέμενη εμπλοκή της στην πώληση τμημάτων σωμάτων εκτρωθέντων μωρών.
Υπουργός Δικαιοσύνης Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας Νομοθετικών Υποθέσεων   Stephen Boyd ζήτησε επισήμως μη εκδοθέντα έγγραφα από την Επιτροπή Δικαστικής Επιτροπής της Γερουσίας, αναφέρει η Fox News. Σύμφωνα με την ειδησεογραφία, η επιστολή που ζητά τα έγγραφα - αποστέλλεται στον πρόεδρο της επιτροπής Sen. Chuck Grassley (R-IA) και το μέλος της Γερουσίας  Dianne Feinstein (D-CA) - "είναι μια σπάνια επιβεβαίωση μιας ομοσπονδιακής έρευνας."


The Department of Justice is launching a federal investigation into Planned Parenthood’s practices and its alleged involvement in the sale of body parts of aborted babies.
Justice Department Assistant Attorney General for Legislative Affairs Stephen Boyd has formally requested unredacted documents from the Senate Judiciary Committee, reports Fox News. According to the news report, the letter requesting the documents – sent to committee chairman Sen. Chuck Grassley (R-IA) and ranking member Sen. Dianne Feinstein (D-CA) – “is a rare confirmation of a federal investigation.”


 
[SHOCKING VIDEO]: Ειδική στην προγραμματισμένη γονική μέριμνα,
παραδέχεται το εμπόριο οργάνων.
[SHOCKING VIDEO]: Planned Parenthood Exec Admits to Harvesting Organs


“The Department of Justice appreciates the offer of assistance in obtaining these materials, and would like to request the Committee provide unredacted copies of records contained in the report, in order to further the Department’s ability to conduct a thorough and comprehensive assessment of that report based on the full range of information available,” Boyd wrote in the letter obtained by Fox News.
“At this point, the records are intended for investigative use only—we understand that a resolution from the Senate may be required if the Department were to use any of the unredacted materials in a formal legal proceeding, such as a grand jury,” he added.
advertisement

 
"Θέλω μια Lamborghini" - Η Ιατρική διευθυντής της Προγραμματισμένης γονικής μέριμνας, κάνει αστεία σχετικά με την πώληση εκτρωθέντων οργάνων μωρών. Έτσι μπορεί να αγοράσει μία Lamborghini σε νέο βίντεο με κρυμένη κάμερα.

“I Want A Lamborghini” – Planned Parenthood Medical Director Jokes About Selling Aborted Baby Parts So She Can Buy A Lamborghini In New Undercover Video
 
Breitbart News reported at the end of September that the FBI’s assistant director of the Office of Congressional Affairs had sent a letter to Grassley, informing him the agency was in receipt of the Senate Judiciary Committee’s criminal referrals of Planned Parenthood and its partners in the fetal tissue procurement industry.
“We can confirm the Criminal Investigative Division (CID) of FBI Headquarters received your referrals and sent them to the relevant FBI field offices for review and whatever action is deemed appropriate,” the FBI’s Gregory Brower wrote to Grassley in June.
In his correspondence, Brower apologized to Grassley “for the delay in responding to your inquiry” and indicated receipt of the chairman’s letter, dated April 24, to both former FBI Director James Comey and Attorney General Jeff Sessions “concerning criminal referrals you made on December 13, 2016, to the FBI and Department of Justice.”
Both the Senate Judiciary Committee and the House Select Investigative Panel on Infant Lives conducted expansive investigations into Planned Parenthood and its partners in the biomedical procurement industry. The investigations concerned allegations of profiteering from the sale of fetal body parts that arose from an undercover video series exposé by the Center for Medical Progress (CMP).

 
Τα βίντεο της προγραμματισμένης γονικής μέριμνας
The Planned Parenthood videos
 

The sale or purchase of human fetal tissue is a felony punishable by up to ten years in prison or a fine of up to $500,000 (42 U.S.C. 289g-2).
The Senate Judiciary Committee referred Planned Parenthood to both the FBI and the Justice Department for investigation and possible criminal prosecution.
Based on its findings, the Judiciary Committee’s Majority Staff Report concluded that Planned Parenthood’s partners in the biomedical procurement industry paid the abortion chain’s affiliates for the body parts of aborted babies “and then sold the fetal tissue to their respective customers at substantially higher prices than their documented costs.”
“The Planned Parenthood Federation of America (PPFA) initially had a policy in place to ensure its affiliates were complying with the law, but the affiliates failed to follow its fetal tissue reimbursement policy,” the report continued. “When PPFA learned in 2011 of this situation, PPFA cancelled the policy rather than exercise oversight to bring the affiliates back into compliance. Thus, PPFA not only turned a blind eye to the affiliates’ violations of its fetal tissue policy, but also altered its own oversight procedures enabling those affiliates’ practices to continue unimpeded.”
“This is long-awaited, good news,” says Abby Johnson, who heads And Then There Were None – an organization that helps abortion industry workers leave their jobs.
“Planned Parenthood has actively participated in illegal activity, selling the body parts of aborted babies in exchange for profit,” she said in a statement sent to Breitbart News. “They’ve lied to the very women they purport to fight for. I saw it first-hand when I worked for the abortion giant and yet, they still manage to obtain over half a billion dollars a year in our tax dollars. Congress should immediately halt any money to the abortion giant until the FBI completes their investigation.”