θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Saturday, December 17, 2016

Λιάτσα Δήμ.: Ομήρου Ιλιάς ραψωδία Β΄ (688 - 710): Κατάλογος: Πρωτεσίλαος.

Λιάτσα Δήμ.: Ομήρου Ιλιάς ραψωδία Β΄ (688 - 710): Κατάλογος: Πρωτεσίλαος.https://www.youtube.com/watch?v=Vph0dP3ES0U
Λιάτσα Δήμ.: Ομήρου Ιλιάς ραψωδία Β΄ (711 - 725): Κατάλογος: Φιλοκτήτης.https://www.youtube.com/watch?v=DDU7j18TA1I
Λιάτσα Δήμ.: Ομήρου Ιλιάς ραψωδία Β΄ (726 - 733): Κατάλογος: Μαχάων και Ποδαλείριος.https://www.youtube.com/watch?v=l05PFo53Src
Λιάτσα Δήμ.: Ομήρου Ιλιάς ραψωδία Β΄ (734 - 750): Κατάλογος: Πειρίθοος.https://www.youtube.com/watch?v=6qJw6VTdiJU
Λιάτσα Δήμ.: Ομήρου Ιλιάς ραψωδία Β΄ (751 - 767): Κατάλογος: Αινιάνες, Περαιβοί, Μάγνητες.https://www.youtube.com/watch?v=iNCUpfW5H3I