θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Saturday, December 31, 2016

H γενοκτονία των Ελλήνων τῆς Ἀρμενίας.

 
H γενοκτονία των Ελλήνων τῆς Αρμενίας.
     The genocide of the Greeks of Armenia.
Ὑπὸ τὴν ἡγεσία τοῦ πατριάρχη τοὺς Γρηγορίου, τοῦ λεγόμενου καὶ "Φωτιστῆ" ὁ στρατὸς τοῦ Τριδάτη καὶ οἱ ὀρδὲς τῶν μοναχῶν του Γρηγορίου, θὰ γενοκτονήσουν τοὺς Ἕλληνες τῆς Ἀρμενίας καὶ τῶν γύρω περιοχῶν καὶ θὰ ἰσοπεδώσουν ὅλα τὰ ἑλλήνικα μνημεῖα καὶ τοὺς ἀρχαίους ναοὺς τῆς χώρας, χτίζοντας ἐπάνω τους ὡς ταφόπλακες τὶς χριστιανικὲς ἐκκλησίες . Πρόκειται γιὰ τὴν βίαιη ἐγκαθίδρυση τοῦ πρώτου θεοκρατικοῦ κράτους στὸν κόσμο καὶ τὴν δοκιμὴ γιὰ τὴν ἰσοπέδωση τοῦ ἀρχαίου ἑλληνικοῦ κόσμου, ποὺ ἀκολούθησε λίγα χρόνια μετὰ. Ὁ χριστιανὸς συγγραφέας Φαῦστος ὁ Βυζάντιος στὴν "Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία" , κέφ. 3  , πάρ. 20 , ἀναφέρει ὅτι οἱ ἐκχριστιανισμένοι Ἀρμένιοι "κατέστρεφαν γιὰ ἔξι (6) συναπτὰ ἔτη ὅλη τὴν Ἑλληνικὴ Ἐπικράτεια σφάζοντας ὅλους τους Ἕλληνες , μὴν ἀφήνοντας κανέναν νὰ τοὺς ξεφύγει" καὶ πὼς "ἦταν ἀπερίγραπτο τὸ μέγεθος τῶν θησαυρῶν ποὺ λεηλάτησαν ἀπὸ αὐτοὺς" (κέφ. 4 πάρ. 11) .

Thursday, December 29, 2016

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2017 
«Ο διαχρονικός Μπάζιλ Ζαχάρωφ».
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
 
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2017
(Αυδηναίος - Περίτιος)
 
Πέμπτη 12 Ιανουαρίου 2017, 20.00’ μ.μ.,
ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΣ, «Ελληνοαλβανικές σχέσεις στα τέλη του 19ου -  αρχές 20ού αιώνος».
 
Πέμπτη 19 Ιανουαρίου 2017, 20.00’ μ.μ.,
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΗΣΙΑΛΗΣ, «Άγνωστες πτυχές του Μακεδονικού Αγώνα στο Αμύνταιο Φλώρινας 1904-1908».
 
Πέμπτη 26 Ιανουαρίου 2017, 20.00’ μ.μ., ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΡΤΣΙΟΣ, «Ο διαχρονικός Μπάζιλ Ζαχάρωφ».
 
Πριν από τις ομιλίες της Πέμπτης θα προηγείται ανασκόπηση της τρέχουσας επικαιρότητος από τον δημοσιογράφο και συγγραφέα ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΚΑΨΑΛΑ.
 
Βιβλιοπωλείο Αριστοτέλειο, Ερμού 61 - 54623 Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310-282782
e-mail: erwdios@otenet.gr

 

Wednesday, December 28, 2016

Είναι ακόμη πιο δύσκολο για τον μέσο πίθηκο να πιστέψει ότι προέρχεται από τον άνθρωπο.

 
Henry Louis Mencken . It is even harder for the average ape to believe that he has descended ...

  Είναι ακόμη πιο δύσκολο για τον μέσο πίθηκο να πιστέψει ότι προέρχεται από τον άνθρωπο.

Tuesday, December 27, 2016

Ο Ἰουστινιανὸς ἦταν αὐτὸς ποὺ καθιέρωσε τὸν θεσμὸ τῆς "Ἱερᾶς Ἐξέτασης" καὶ τὸ ἀξίωμα τοῦ Ἐξεταστοῦ.

 
Ο Ἰουστινιανὸς ἦταν αὐτὸς ποὺ καθιέρωσε τὸν θεσμὸ τῆς "Ἱερᾶς Ἐξέτασης" καὶ τὸ ἀξίωμα τοῦ Ἐξεταστοῦ.

Ο ἱστορικὸς Θεοφάνης στην *Χρονογραφία* μᾶς πληροφορεῖ ἕνα λιγότερο σὲ ἐμᾶς γνωστὸ τρόπο μαρτυρίου , ὡς μέθοδο  ἐπιβολῆς τοῦ χριστιανισμοῦ . Ἀναφέρει ὅτι ἀρκετὲς φορὲς παρεδίδοντο *αἱρετικοὶ* κρατούμενοι σὲ χασάπηδες γιὰ νὰ γίνουν ζωντανὰ πειραματόζωα σὲ θανατηφόρες ἀποτρόπαιες χειρουργικὲς ἐπεμβάσεις . *....ΟΝ ΕΝ ΤΩ ΜΩΛΩ ΤΟΥ ΘΩΜΑ ΧΕΙΡΟΚΟΠΗΣΑΝΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΔΟΚΟΠΗΣΑΝΤΕΣ ΗΝΕΓΚΑΝ ΤΟΙΣ ΙΑΤΡΟΙΣ ΚΑΙ ΤΟΥΤΟΝ ΑΝΕΤΕΜΟΝ ΖΩΝΤΑ ΑΠΟ ΗΒΗΣ ΕΩΣ ΤΟΥ ΘΩΡΑΚΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΑΤΑΝΟΗΣΑΙ ΤΗΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΝ* ! (*Χρονογραφία* σέλ. 436)

Monday, December 26, 2016

ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ!

 
 

Ο Ιάσονας και το Χρυσόμαλλο Δέρας.

 
 Ο Ιάσονας και το Χρυσόμαλλο Δέρας.

Jason and the Golden Fleece.

Ο Ιάσονας και το Χρυσόμαλλο Δέρας.


Οἱ Γενοκτονίες - ὁ βίαιος προσηλυτισμὸς τῶν Ἑλλήνων - ἡ βίαιη ἐγκαθύδριση τοῦ Χριστιανισμοῦ .

 
Οἱ Γενοκτονίες - ὁ βίαιος προσηλυτισμὸς τῶν Ἑλλήνων - ἡ βίαιη ἐγκαθύδριση τοῦ Χριστιανισμοῦ .
Θὰ ἀσχοληθῶ μὲ τὶς ἀκόλουθες Γενοκτονίες (ὄχι ὅλες) ἐναντίων τῶν Ἑλλήνων Ἐθνικῶν (τῶν Ἑλλήνων ποὺ ἀρνοῦντο νὰ γίνουν ὀπαδοὶ τῆς Χριστιανικῆς θρησκείας) .
Οἱ Γενοκτονίες τῶν Ἑλλήνων :
1. τῆς Ἀρμενίας : (252 μ.χ.)
2. τῆς Νέας Ρώμης (Σκυθόπολη) : (341 μ.χ.)
3. τῆς Πελοποννήσου : (397 μ.χ.)
4. τῶν Ἑλλήνων ἐπὶ Ἰουστινιανού : (530 μ.χ.)
5. τῆς Κρήτης 9ος αἵ. μ.χ. (960 μ.χ.)
Ἡ τακτική της γενοκτονίας δὲν ἐπινοήθηκε ὅμως ἀπὸ τοὺς Χριστιανοὺς , οὔτε ἀπὸ τοὺς μουσουλμάνους οἱ ὁποῖοι ἐξανδραποδίζουν καὶ σφάζουν ἀνηλεῶς ὅλον τὸν ἀραβικὸ κόσμο ὑπὸ τὴν ἡγεσία τοῦ Μωάμεθ καὶ τῶν διαδόχων αὐτοῦ .
Τὴν τακτική της γενοκτονίας τὴν ἔλαβαν ἀμφότεροι ἀκέραιη σὲ θεωρία καὶ πράξη ἀπὸ τὴν Βίβλο .
Μέσα στὴν Βίβλο ἔχει τὴν μήτρα τοῦ κάθε *ἱερὸς πόλεμος* .

*Καὶ λέγει Κύριος πρὸς τὸν Ἰησοῦ τοῦ Ναυῆ : Πᾶς ἄνθρωπος ὅστις ἐναντιωθῆ εἰς τὰς προσταγᾶς σου καὶ δὲν ὑπακούση εἰς τοὺς λόγους σου κατὰ πάντα ὅσα προστάξης αὐτὸν ἂς θανατώνηται* (Ἰησοῦς τοῦ Ναυῆ ἃ΄18) .

Sunday, December 25, 2016

ΟΛΟΙ ΓΕΝΝΗΘΗΚΑΝ 25 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ . ΣΥΜΠΤΩΣΗ; horus-attis-mithra-krishna-dionysus

 
 
horus-attis-mithra-krishna-dionysus
 
ΟΛΟΙ ΓΕΝΝΗΘΗΚΑΝ 25 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ .
 
ΣΥΜΠΤΩΣΗ;

25 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΜΙΘΡΑ.


25 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΜΙΘΡΑ.
 
ΣΥΜΠΤΩΣΗ;

Saturday, December 24, 2016

Το πρώτο γραπτό κείμενο της Ευρώπης.

 
Το πρώτο γραπτό κείμενο της Ευρώπης.
 
The first written text of Europe.

Thursday, December 22, 2016

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης σώζει τον κροκόδειλο στην κιβωτό του Νώε!

 
Ο Δήμος Θεσσαλονίκης γιορτάζει το νέο έτος! Τι είπατε;
The Municipality of Thessaloniki celebrates the New Year! What did you say;

 
 
 
 
Ο Δήμος Θεσ/νίκης σώζει την Μαρία στην κιβωτό του Νώε!
The Municipality of Thessaloniki saves the mother of Jesus in the ark of Noah!
 
 
 
Ο Δήμος Θεσσαλονίκης σώζει τον κροκόδειλο στην κιβωτό του Νώε!
The Municipality of Thessaloniki saves the crocodile in the ark of Noah!
 
 
 
 
 
 
 

Wednesday, December 21, 2016

Ποιος αισθάνεται σκλάβος στην Θεσσαλονίκη; Σίγουρα όχι οι Έλληνες.

 
 
 
Ποιος αισθάνεται σκλάβος στην Θεσσαλονίκη; Σίγουρα όχι οι Έλληνες.

Tuesday, December 20, 2016

Ο κόσμος γύρω μας είναι γεμάτος απο τα σύμβολα
Ο κόσμος γύρω μας είναι γεμάτος απο τα σύμβολα του αποκρυφισμού και των Μυστικών Εταιρειών. Δεν τα βλέπουν όμως αυτοί που έχουν τα μάτια τους ορθάνοιχτα κλειστά. (Wide shut).

Monday, December 19, 2016

Διατάσσουμε όλα τα ιερά και οι ναοί τους (των Ελλήνων), να καταστραφούν.

 
«Διατάσσουμε όλα τα ιερά και οι ναοί τους (των Ελλήνων), όσα βρίσκονται ακόμα άθικτα, να καταστραφούν με διαταγή των τοπικών αρχών και να εξαγνιστούν με την ύψωση του σημείου της σεβαστής χριστιανικής θρησκείας. Αν με επαρκείς αποδείξεις ενώπιον ικανού δικαστή εμφανιστεί κάποιος που έχει παραβλέψει αυτόν τον νόμο, θα τιμωρηθεί με την ποινή του θανάτου».
 
(Αυτοκράτορες Θεοδόσιος και Βαλεντιανός προς Ισίδωρον, Έπαρχο Πραιτωρίου, 14 Νοεμβρίου 435 μ.Χ.)                            

Sunday, December 18, 2016

Στο ΙΚΕΑ θα βρείτε προϊόντα από την Τουρκία.


 
Στο ΙΚΕΑ θα βρείτε προϊόντα από την Τουρκία.

Saturday, December 17, 2016

«Μιά ζωή την έχουμε» Κώδικες και σύμβολα.

«Μιά ζωή την έχουμε» Κώδικες και σύμβολα.
 Διάλεξη του Σ.- Α. ΧΡΑΠΗ με θέμα: «Κώδικες και σύμβολα στην ταινία «Μιά ζωή την έχουμε»  την Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου. Οι διαλέξεις διενεργούνται στην αίθουσα του βιβλιοπωλείου "ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΝ", ΕΡΜΟΥ 61, ΤΗΛ. 2310.282782, 282427
 
 
 
 
 
 
 

Λιάτσα Δήμ.: Ομήρου Ιλιάς ραψωδία Β΄ (688 - 710): Κατάλογος: Πρωτεσίλαος.

Λιάτσα Δήμ.: Ομήρου Ιλιάς ραψωδία Β΄ (688 - 710): Κατάλογος: Πρωτεσίλαος.https://www.youtube.com/watch?v=Vph0dP3ES0U
Λιάτσα Δήμ.: Ομήρου Ιλιάς ραψωδία Β΄ (711 - 725): Κατάλογος: Φιλοκτήτης.https://www.youtube.com/watch?v=DDU7j18TA1I
Λιάτσα Δήμ.: Ομήρου Ιλιάς ραψωδία Β΄ (726 - 733): Κατάλογος: Μαχάων και Ποδαλείριος.https://www.youtube.com/watch?v=l05PFo53Src
Λιάτσα Δήμ.: Ομήρου Ιλιάς ραψωδία Β΄ (734 - 750): Κατάλογος: Πειρίθοος.https://www.youtube.com/watch?v=6qJw6VTdiJU
Λιάτσα Δήμ.: Ομήρου Ιλιάς ραψωδία Β΄ (751 - 767): Κατάλογος: Αινιάνες, Περαιβοί, Μάγνητες.https://www.youtube.com/watch?v=iNCUpfW5H3I
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Δημήτριος Καψάλας: Στο δημογραφικό δεν δίνουμε σημασία.

Δημήτριος Καψάλας: Στο δημογραφικό δεν δίνουμε σημασία. 
Διάλεξη του Δημοσιογράφου Δημητρίου Καψάλα την Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2016  για τις τελευταίες εξελίξεις στα Εθνικά θέματα. Οι διαλέξεις διενεργούνται στην αίθουσα του βιβλιοπωλείου "ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΝ", ΕΡΜΟΥ 61, ΤΗΛ. 2310.282782, 282427
 
 
 

Saturday, December 10, 2016

Λιάτσα Δήμ.: Ομήρου Ιλιάς ραψωδία Β΄ (581 - 614): Κατάλογος Λακεδαίμονες - Μεσσήνιοι - Αρκάδες.

Λιάτσα Δήμ.: Ομήρου Ιλιάς ραψωδία Β΄ (581 - 614): Κατάλογος Λακεδαίμονες - Μεσσήνιοι - Αρκάδες.https://www.youtube.com/watch?v=cKvrC_Oo_hs&t=231s
 
Λιάτσα Δήμ.: Ομήρου Ιλιάς ραψωδία Β΄ (615 - 637): Κατάλογος Ηλείοι - Κεφαλλήνες.https://www.youtube.com/watch?v=-O4wQIRThSE&t=12s
 
Λιάτσα Δήμ.: Ομήρου Ιλιάς ραψωδία Β΄ (638 - 660): Κατάλογος Αιτωλοί – Κρήτεςhttps://www.youtube.com/watch?v=8z-ot8JMUuo&t=346s
 
Λιάτσα Δήμ.: Ομήρου Ιλιάς ραψωδία Β΄ (661 - 687): Κατάλογος Ρόδιοι και άλλοι νησιώτες.https://www.youtube.com/watch?v=PIBzqUjfqxY
 
 
 
 
 

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΤΣΙΝΤΣΙΦΟΣ: Στα βήματα της λατρείας του Μεγ. Αλεξάνδρου.

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΤΣΙΝΤΣΙΦΟΣ: Στα βήματα της λατρείας του Μεγ. Αλεξάνδρου. 
Διάλεξη του νομισματολόγου ΑΣΤΕΡΙΟΥ ΤΣΙΝΤΣΙΦΟΥ την Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου 2016  με θέμα «Στα βήματα της λατρείας του Μεγ. Αλεξάνδρου μέσα από την νομισματική Ιστορία». Οι διαλέξεις διενεργούνται στην αίθουσα του βιβλιοπωλείου "ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΝ", ΕΡΜΟΥ 61, ΤΗΛ. 2310.282782, 282427
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Δημήτριος Καψάλας: Δεν είμαστε ραγιάδες.


Δημήτριος Καψάλας: Δεν είμαστε ραγιάδες. 

Διάλεξη του Δημοσιογράφου Δημητρίου Καψάλα την Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου 2016  για τις τελευταίες εξελίξεις στα Εθνικά θέματα. Οι διαλέξεις διενεργούνται στην αίθουσα του βιβλιοπωλείου "ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΝ", ΕΡΜΟΥ 61, ΤΗΛ. 2310.282782, 282427

 
1. https://www.youtube.com/watch?v=J4_T5WlHOW8

 
 
 
 

Tuesday, December 06, 2016

ΔΕΛΦΟΙ. ΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΠΥΡΟΣ.

 
ΔΕΛΦΟΙ. ΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΠΥΡΟΣ.

ΧΑΡΟΥΜΕΝΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΗΛΙΟΣΤΑΣΙΟ


Sunday, December 04, 2016

Ιερό και Μαντείο των Δελφών -Τα μάτια της Ελλάδος και ο σωτήρας της.

 
Ιερό και Μαντείο των Δελφών -Τα μάτια της Ελλάδος και ο σωτήρας της.

Sanctuary and Oracle of Delphi -The eyes of Hellas and her savior.

Γυμνάσιον - Ιερόν της Αθηνάς Προναίας.Γυμνάσιον - Ιερόν της Αθηνάς Προναίας.

H Κασταλία πηγή έκλεισε λόγω της αθρόας εμφάνισης Ελλήνων Εθνικών Αρχαιολατρών

 
The truth is that the entrance to Castalia spring was closed due to the to the massive appearance Greeks who worship the ancient Greek religion.

Η αλήθεια είναι πως η είσοδος στην Κασταλία πηγή έκλεισε λόγω της αθρόας εμφάνισης Ελλήνων Εθνικών Αρχαιολατρών.

Thursday, December 01, 2016

Η Έννοια του Ήρωος από την Αρχαιότητα μέχρι σήμερον


Η Έννοια του Ήρωος από την Αρχαιότητα μέχρι σήμερον

Published on Nov 30, 2016
Η ομιλία της Δήμητρας Λιάτσα με θέμα :Η Έννοια του Ήρωος από την Αρχαιότητα μέχρι σήμερον. Που δόθηκε στις 17/11/2016 στο βιβλιοπωλείο Αριστοτέλειο Θεσσαλονίκης.