θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Sunday, November 13, 2016

Άστρο θεολογία είναι η μελέτη της αστρονομικής προέλευσης της θρησκείας.

 
Άστρο θεολογία είναι η μελέτη της αστρονομικής προέλευσης της θρησκείας. Πως οι θεοί, οι θεές και οι δαίμονες είναι προσωποποιήσεις των αστρονομικών φαινομένων, όπως οι σεληνιακές εκλείψεις, οι πλανητικές ευθυγραμμίσεις και οι προφανείς αλληλεπιδράσεις των πλανητικών σωμάτων με τους αστέρες.
Αστρο-θεολογία – Βικιπαίδεια
 
Astrotheology is the study of the astronomical origins of religion; how gods, goddesses, and demons are personifications of astronomical phenomena such as lunar eclipses, planetary alignments, and apparent interactions of planetary bodies with stars.
Astro-theology – Wikipedia