θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Saturday, October 01, 2016

Γιατί οι τράπεζες απεικονίζονται ως Αρχαίοι Ελληνικοί ναοί; Why banks are depicted as ancient Greek temples?Γιατί οι τράπεζες απεικονίζονται ως Αρχαίοι Ελληνικοί ναοί; Why banks are depicted as ancient Greek temples?

Διότι για πρώτη φορά ο θησαυρός της Αθηναϊκής συμμαχίας τοποθετήθηκε στον ναό του Απόλλωνος στην Δήλο. Αργότερα οι Αθηναίοι τον μετέφεραν στον Παρθενώνα. Η γονιδιακή και ψυχική μνήμη της ανθρωπότητας που είναι Ελληνική, διατήρησε αυτή την ανάμνηση και επέβαλλε οι τόποι που φυλάσσονται τα χρήματα των πολιτών να έχουν την μορφή ενός Ελληνικού ναού.

Why banks are depicted as ancient Greek temples?

Because for the first time, the treasure of the Athenians was placed in the temple of Apollo on Delos. Later the Athenians transported the treasure to the Parthenon. The Gene and mental memory of humanity is Greek and imposed this memory that requires the places that kept the citizens' money to have the form of a Greek temple.