θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Wednesday, October 12, 2016

Rewriting History - Ξαναγράφοντας την Ιστορία .

 
 
Rewriting History: The first card depicts academic books being thrown in a trashcan. It represents the use of the public school system by the Illuminati to weaken and control people through false teachings such as evolution, abortion, acceptance of gay lifestyles, and so on.
 
 
Ξαναγράφοντας Ιστορία: Η πρώτη κάρτα απεικονίζει ακαδημαϊκά βιβλία που ρίχνονται σε ένα κάδο ανακύκλωσης. Αντιπροσωπεύει τη χρήση του δημόσιου σχολικού συστήματος από τους Illuminati για να αποδυναμώσουν και να ελέγχουν τους ανθρώπους με ψευδείς διδασκαλίες, όπως η εξέλιξη, η έκτρωση, η αποδοχή των γκέι τρόπο ζωής, και ούτω καθεξής.