θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Saturday, October 01, 2016

Ο Ελληνικός λαός να γίνει μικρόψυχος σαν τα έθνη του Ινδουστάν

 
 
 
 
Lord Londonderry, [Robert Stewart, Viscount Castlereagh, 2nd Marquess of Londonderry (1769-1822)] Foreign Minister of England, wrote the following to the Greeks in 1822:
'The directions of the English policy in the future Greek state: This state can be as short as possible and the Greek people to become faint-hearted as the nations of Hindustan. "
 
Λόρδος  Λοντόντερυ,    [Robert Stewart, Viscount Castlereagh, 2nd Marquess of Londonderry (1769-1822)] Υπουργός   εξωτερικών  της  Αγγλίας,   έγραψε  τα  παρακάτω  για  τους   Έλληνες  το  1.822:
«Οι  κατευθύνσεις  της  Αγγλικής  πολιτικής  όσον  αφορά  το  μελλοντικό  Ελληνικό  κράτος:  Το  κράτος  αυτό  να  γίνει  όσον  το δυνατόν  μικρότερο   και   ο  Ελληνικός  λαός  να  γίνει μικρόψυχος  σαν  τα  έθνη  του  Ινδουστάν».

(Βλ. Πάνος  Βίγλαρης (Γιάννης Μπαλάσκας):  «Φιλοπάτωρ  εν  όψει  βαρβάρων»  1971   και  Γ. Φιλάρετου: «Ξενοκρατία και  βασιλεία ἐν Ἑλλάδι 1821-1897», σ. 116)