θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Saturday, September 24, 2016

Με τέτοια λόγια πρέπει οι γυναίκες να μιλούν για τον άνδρα τους. With such words, women should talk for their husband.

 
Με τέτοια λόγια πρέπει οι γυναίκες να μιλούν για τον άνδρα τους.

With such words, women should talk for their husband.

Μπορώ να πω τον άνδρα μου φύλακα του σπιτιού, σωτήρια άγκυρα πλοίου, στύλο γερό στέγης ψηλής, παιδί μονάκριβο πατέρα, γη που ανέλπιστα σε ναύτες φαίνεται, όμορφη μέρα μετά την κακοκαιρία, ρεύμα πηγής σε διψασμένο πεζοπόρο…..Με τέτοια προσφωνήματα τον χαιρετίζω. Αισχύλου Αγαμέμνων Στ. 896

λέγοιμ' ἂν ἄνδρα τόνδε τῶν σταθμῶν κύνα, σωτῆρα ναὸς πρότονον, ὑψηλῆς στέγης
στῦλον ποδήρη, μονογενὲς τέκνον πατρί, καὶ γῆν φανεῖσαν ναυτίλοις παρ' ἐλπίδα,
κάλλιστον ἦμαρ εἰσιδεῖν ἐκ χείματος, ὁδοιπόρῳ διψῶντι πηγαῖον ῥέος.
τερπνὸν δὲ τἀναγκαῖον ἐκφυγεῖν ἅπαν. τοιοῖσδέ τοί νιν ἀξιῶ προσφθέγμασιν.
φθόνος δ' ἀπέστω. Aeschylus Trag., Agamemnon Line 896