θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Sunday, September 11, 2016

Lakota are the descendants of the Minoans? - Είναι οι Λακότα απόγονοι Μινωιτών;

 
Lakota are the descendants of the Minoans?

Είναι οι Λακότα απόγονοι Μινωιτών;

Matrix of Palekastro (Crete). Minoan computer to predict eclipses.
Mήτρα παλαικάστρου (Κρήτη). Μινωικός υπολογιστής για την πρόβλεψη εκλείψεων.

 Lakota quillwork from South Dakota. These are called "cangleska" in Lakota and are a ubiquitous symbol of Indian Country
Καλλιτέχνημα των Λακότα από τη Νότια Ντακότα. Αυτά ονομάζονται "cangleska" στην Lakota και είναι ένα πανταχού παρόντα ως σύμβολα της Ινδιανικής Χώρας.
This finding is a stone Matrix found in a Minoan copper smelter in Palekastro Sitia (Crete).  This is, it seems, for a small, portable, analog computer preceding 1300 years the "Antikythera Mechanism", which could have been used to predict eclipses.
Το συγκεκριμένο εύρημα είναι μια πέτρινη μήτρα που βρέθηκε σε ένα μινωικό χυτήριο χαλκού στο Παλαίκαστρο Σητείας. Πρόκειται, όπως φαίνεται, για έναν μικρό, φορητό, αναλογικό υπολογιστή που προηγείται 1300 χρόνια του “Μηχανισμού των Αντικυθήρων”, που θα μπορούσε να είχε χρησιμοποιηθεί για να προβλέπει τις εκλείψεις.

Ήλθε η ώρα για να ξανακοιτάξουμε την ιστορία μας;
It's time to look back on our history?