θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Friday, September 16, 2016

Greek-letter clubs on the college campus. Λέσχες με Ελληνικά γράμματα στα κολλέγια.

 
 
Greek-letter clubs on the college campus. Λέσχες με Ελληνικά γράμματα στα κολλέγια.

Οι λέσχες με Ελληνικά γράμματα εμφανίστηκαν στην πανεπιστημιούπολη και στα κολλέγια. Τα Ελληνικά ονόματα τους, οι μυστικές τελετές, οι κονκάρδες, και μυστικές χειραψίες, τους διαφοροποιούν από άλλους συλλόγους φοιτητών. Κανονικά καθοδηγούνται για  ειδικούς σκοπούς και ιδανικά, και ορισμένες λέσχες με Ελληνικά γράμματα αναπτύσσονται με ένα σχέδιο για την εισαγωγή συγκεκριμένων ατόμων. Η πρώτη οργάνωση ελληνικών γραμμάτων εμφανίστηκε σε ένα κολέγιο, και μια αδελφότητα γεννήθηκε - η πρώτη στο είδος της με ταυτότητα και όνομα – η Αδελφότητα Lambda Theta Phi (Λάμδα Θήτα Φι- ΛΘΦ).
Μερικοί μελετητές πιστεύουν ότι οι κολεγιακές αδελφότητες εμπνεύστηκαν από τους αρχαίους Έλληνες οι οποίοι συναντούντο μυστικά για να συζητήσουν ιδέες που θεωρούντο ριζοσπαστικές.


Greek-letter clubs emerged on the college campus. Their Greek names, secret rituals, badges, and grips set them apart from other student clubs. Normally guided by specific purposes and ideals, some Greek-letter organizations developed with a design to recruit specific individuals.  The first Greek-letter organization appeared on a college campus, a Latin fraternity was born – the first of its kind by identity and name – Lambda Theta Phi Fraternity.
Some scholars believe college fraternities were inspired by ancient Greeks who met in secret to discuss what were viewed as radical ideas.