θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Thursday, September 08, 2016

Ο αστερισμός του Κυνός είναι ο Σείριος . The constellation of Canis Major is Sirius.

 
 
Ο αστερισμός του Κυνός είναι ο Σείριος . The constellation of Canis Major is Sirius.
 
Οι Αιγύπτιοι παρουσίασαν τον θεό Θωθ, που αντίστοιχός του είναι ο Ερμής των Ελλήνων, δηλαδή ο Ερμής ο τρισμέγιστος των δυο λαών. Δημιούργησαν τον Ερμή τον Κυνοπρόσωπο ( με πρόσωπο σκύλου) για να δείξουν ότι κατάγεται από τον αστερισμό του Κυνός .
Αργότερα ήλθαν και οι χριστιανοί, αντέγραψαν τον Κυνοπρόσωπο Ερμή και τον παρουσίασαν ως κυνοπροσωπο Χριστόφορο. Δηλ. ο Χριστόφορος κατάγεται από τον αστερισμό του Κυνός ; Τι να πει κανείς με τους χριστιανούς ;
 
Περιοδικό Αναζήτηση Δαρίβας Κατερίνη
 
Θε Egyptians had the god Thoth, corresponding to Mercury of the Greeks, the Hermes Trismegistus of the two peoples. They created Hermes Kynoprosopo (with dog face) to indicate that it originates from the constellation of Canis Major.
 Later came the Christians copied the Kynoprosopo Hermes and presented him as kynoprosopo Christopher. Sorry. Christopher comes from the constellation Canis Major? What can we say to Christians?
 
Περιοδικό Αναζήτηση Δαρίβας Κατερίνη