θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Saturday, September 03, 2016

Classical art was valdalised by Christians. Η κλασική τέχνη βανδαλίστηκε από τους Χριστιανούς.


Classical art was valdalised by Christians.

Η κλασική τέχνη βανδαλίστηκε από τους Χριστιανούς.


Aphrodite mosaic Zeugma, Turkey Archaeological Museum of Gaziantep
Vast amounts of classical art was valdalised by Christians (and later by Muslims), especially faces
This fact is rarely mentioned by museums in their tourist literature.


Αφροδίτη μωσαϊκό από το Ζεύγμα, Τουρκία Αρχαιολογικό Μουσείο Gaziantep.  Τεράστιες ποσότητες κλασικής τέχνης βανδαλίστηκαν από τους Χριστιανούς (και αργότερα από τους Μουσουλμάνους), ειδικά τα πρόσωπα.   Το γεγονός αυτό αναφέρεται σπάνια από τα μουσεία στην τουριστική βιβλιογραφία τους.