θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Friday, September 23, 2016

Η πνευματική και ψυχολογική υποδούλωση δεν είναι παρά ένα προοίμιο

 
Η πνευματική και ψυχολογική υποδούλωση δεν είναι παρά ένα προοίμιο για μια πολιτική και οικονομική. Από την 9-11, είμαστε τα πρόβατα που βόσκουν στη θέα ενός σφαγείου.

The spiritual and psychological enslavement is but a prelude to a political and economic one. Since 9-11, we are sheep grazing in sight of an abattoir.