θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Thursday, September 08, 2016

Δεν πρέπει να δείχνουμε ασέβεια στους θεούς.


Δεν πρέπει να δείχνουμε ασέβεια στους θεούς.

Η φρόνηση είναι το θεμέλιο της ευδαιμονίας, το πρώτο απ’ όλα και πρέπει να μη δείχνουμε καθόλου ασέβεια στους θεούς. Τα μεγάλα λόγια φέρνουν μεγάλες πληγές σ΄αυτούς που τα λένε.  (ὑπεραύχων)

        Πολλῷ τὸ φρονεῖν εὐδαιμονίας
πρῶτον ὑπάρχει· χρὴ δὲ τά γ' εἰς θεοὺς
μηδὲν ἀσεπτεῖν; μεγάλοι δὲ λόγοι
μεγάλας πληγὰς τῶν ὑπεραύχων
ἀποτείσαντες γήρᾳ τὸ φρονεῖν ἐδίδαξαν.
Sophocles Trag., Antigone (0011: 002)
Line 1350