θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Sunday, September 11, 2016

Λέτε ότι μια χούφτα μεταναστών αρνούνται να αφομοιώσουν τον πολιτισμό σας ...

 
«Λέτε ότι μια χούφτα μεταναστών αρνούνται να αφομοιώσουν τον πολιτισμό σας και απειλούν τον τρόπο ζωής σας; Ω άνθρωπε, αυτό είναι ανόητο! »

'You say a bunch of immigrants are refusing to assimilate to your culture and are threatening your way of life? Man, that  sucks! !'